Alternativ isolering

Et udviklingsprogram for miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering under Energistyrelsen

I 1997 blev der igangsat et udviklingsprogram for miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering under Energistyrelsen. By og Byg (nu Statens Byggeforskningsinstitut) havde til opgave at indsamle, bearbejde og formidle resultaterne. Det er bl.a. sket gennem årlige seminarer samt via denne hjemmeside.

Sidens indhold er med enkelte undtagelser ikke opdateret siden afslutningen af de sidste projekter under udviklingsprogrammet i 2005.


Arrangementer

  • Seminar: Alternativ isolering - hvad kom der ud af Energistyrelsens udviklingsprogram?, 9. oktober 2003. Referat
  • Seminar: Praktisk varmeisoleringsevne og miljøvurdering af alternative isoleringsmaterialer, 10. oktober 2002. Referat
  • Seminar:  Praktiske erfaringer med anvendelse af alternative isoleringsmaterialer i boligbyggeri, 1. oktober 2001. Referat
  • Seminar: Alternativ isolering. Samarbejde - bygherre - rådgiver - forsikring - kommune, 25. maj 2000. Referat
  • Seminar: Alternativ isolering, 6. september 1999. Referat
  • Formidlingsdage: Miljø- og arbejdsmiljøvenlige isoleringsmaterialer, april 1999

Kontakt

Statens Byggeforskningsinstitut er kontaktstedet for yderligere information om "Alternativ isolering".

Følgende kan kontaktes:
Civilingeniør, ph.d, seniorforsker Ernst Jan de Place Hansen (ejp@sbi.dk, tlf. 9940 2229)
Sekretær Solveig Johansen (soj@sbi.dk, tlf. 4586 5533)

Adresse:
Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)
Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm
Tlf. 45 86 55 33, fax. 45 86 75 35


Links

Energistyrelsen

Statens Byggeforskningsinstitut

Teknologisk Institut

Landsforeningen Økologisk Byggeri

BygNet

Økonomi- og Erhvervsministeriet


Følgegruppe for formidlingsprojektet

Til formidlingsprojektet har været knyttet en følgegruppe bestående af:

Hans Dollerup
Mazout
Nørregade 32
8660 Skanderborg

Freddy Hansen
Forbundet Træ-Industri-Byg
Mimersgade 41
2200 København N

Niels Strange
Dansk Byggeri
Byggeriets Hus
Kejsergade 2
1155 København K

Rie Øhlenschlæger
Dansk Center for Byøkologi
Jægergårdsgade 97
8100 Århus C

Tine Aabye
Forsikring & Pension
Forsikringens Hus
Amaliegade 10
1256 København K