Litteraturliste vedr. alternativ isolering

Author(s) Title Journal or book Year of publication Keywords Commentary
Abildgaard, A., Birkved, M., Kjølholdt, J., Mikkelsen, S.H. og Juul Nielsen, P. Udredning om flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer

 

COWI og Dansk Toksikologi Center. COWI, Lyngby.  77 s. 2000 arbejdsmiljø, fåreuldsisolering, hørisolering, indeklima, papirisolering, tilsætningsstoffer (borsyre, flammehæmmere) Det Faglige Udvalg under Energistyrelsen for udviklingsprogrammet "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering" har efter gennemlæsning af rapporten besluttet at udarbejde et notat der påpeger, at rapporten indeholder uklarheder samt manglende kritisk bedømmelse af væsentlige forudsætninger og konklusioner. En udarbejdelse af et sådant notat har rent undtagelsesvis vist sig nødvendigt på trods af skriftlige henvendelser til COWI.
Ahlgren L. Fuktfixering i porösa byggnadsmaterial Rapport 36, Inst. för Byggnadsteknik, Tekniska Högskolan i Lund. 1972 sorption isotherms sorptionsisotermer for glasuld og stenuld
Albrecht W. Anwendungsgebiete, Eigenschaften und Klassifizierung von "alternativen" Wärmedämmstoffen Bauphysik, vol.19, no.4, pp.121-125 1997   1) figur med varmeledningsevne som funktion af densitet for fåreuld og bomuld, 2) tabel med varmeledningsevne, densitet og vanddampdiffusionstal for fåre- og papiruld
Allen, M.H. & Sahlroot, C.C. A water permeability test of a 10 inch brick & tile cavity wall insulated with silicone treated Perlite masonry fill insulation Structural Clay Products Research Foundation, Geneva, Illinois. 6p. 1964   enclosed: Proposed tentative research method of test for water permeability of masonry walls. 5p.

Ingen relevante figurer. Baggrundsrapport for /Anon,1964/.

Andersen T. Erfaringer med alternativ isolering Byggeindustrien, nr.6, 1998 1998 Celluloseisolering, fåreuld, hør, Perlite, fugtforhold, varmeisolering, formstabilitet Beskriver erfaringer med praktisk brug af alternative isoleringsmaterialer (papir- og fåreuld, hør, Perlite), herunder omfanget af eventuelle fugt- eller andre byggetekniske problemer. Ingen relevante figurer.
Andersen, T. & Eriksen, S.S. Alternativ isolering i bygninger - Måling på papirisolering, fåreuld, hør og Perlite SBI-meddelelse 128, Statens Byggeforskningsinstitut, Hørsholm. 2000 fugtmåling, fåreuldsisolering, hørisolering, indbygning, kemisk analyse, krybning, papirisolering, ekspanderet perlit, sætning, tilstandsundersøgelse, varmeisoleringsevne  
Andersen, T., Fynholm, P., Hansen, M.H., & Nicolajsen, A. Fugtsikre træfacader. Fugtforhold i højisolerede træfacader By og Byg Dokumentation 025. Hørsholm: Statens Byggeforskningsinstitut. 2002 træfacader, fugt, isolering, facadebeklædning  
Andersson, A.C. Verification of calculation methods for moisture transport in porous building materials Document D6:1985, Swedish Council for Building Research, Stockholm, Sweden. 1985   Diffusionskoefficient for glasuld som funktion af middel-RF i materialet
Anon Gør dit hus økologisk. Byg om - med omtanke Fire TV-programmer samt en række artikler mv. 2000 genanvendelse, papirisolering, TV-program, økologi / bæredygtighed http://www.alternativisolering.dk/resumeer/oekologisk_hus.htm, http://www.dr.dk/undervisning/bygom/programmerne/programmerne.htm
De fire TV-programmer kan købes hos Dansk Center for Byøkologi, Jægersgårdsgade 97, 8100 Århus C,
 tlf 89 40 58 80
Anon SCR insulated cavity walls Technical Notes on Brick & Tile Construction, vol.21, mar 1964. 4p. Structural Clay Products Institute 1964   Ingen relevante figurer. Prøvning viser at Perlite opfylder 6 kriterier mht. varmeledningsevne og dennes fugtafhængighed, sætning, modstand mod råd og svamp, væggens funktionsdygtighed og håndterbarhed
Anon Straw bale housing: A selective bibliography Canadian Housing Information Centre, Canada Mortgage and Housing Corporation, Ottawa, Ontario 1998   http://www.cmhc-schl.gc.ca/en/Library/whpu/loader.cfm?url=/commonspot/security/getfile.cfm&PageID=14297
Anon Stråtage. Information om bygningsbevaring       Lokaliseret 20020628 på http://www.sns.dk/byer-byg/infoblade-bygbevar/ tage/100589-10/teksten.htm
Arbejdsgruppen for alternative isoleringsmaterialer Alternativ isolering Snedker- og Tømrerforbundets afdeling 43/København, Valby 1996    
Arkitema Hør anvendt i økologisk daginstitution for Københavns Kommune Arkitektgruppen Aarhus (nu Arkitema), Aarhus 2002 arbejdsmiljø, bygningsbeskrivelse, demonstrationsbyggeri, fugt, hørisolering, indbygning, indeklima, udførelse. http://www.alternativisolering.dk/resumeer/00-54.htm,
Babbitt, J. D. On the adsorption of water vapour by cellulose Canadian Journal of Research, Section A20, pp. 143-172, 1942 1942    
Barfod, T., Mannov, I. & Paarup, M. Brug af alternativ isolering i forbindelse med renovering af ældre etageejendom. Foreløbig delrapport om arbejdsmiljøforhold BST Danmark A/S for Byfornyelse København 2003 arbejdsmiljø (ergonomi, luftkvalitet), hørisolering, løsfyld, mineraluldsisolering, måtter, papirisolering, renovering, udførelse. http://www.alternativisolering.dk/resumeer/98-46bst.htm,
Beck, A., Heinemann, U., Reidinger, M. & Fricke, J. Thermal transport in straw insulation Journal of Thermal Envelope and Building Sciences, 27 (3), 227-234. 2004 barley straw, thermal insulation, thermal conductivity, heat transfer, renewable materials  
Björk F., Lundblad D. & Ödeen K. Transport of air, tracer gas and moisture through a cellulose fibre insulated structure Nordic Journal of Building Physics, vol.1, 1997-1998 1997 Cellulose fibre insulation, permeability, moisture, tracer gas, breathing constructions http://www.ce.kth.se/bim/bphys/. Tabeller med vanddamp- og luftpermeabilitet for papiruld (m2/s !!), samt Z-værdier for vægkonstruktioner med papiruld som isolering. Undersøger papirulds evne til at virke som filter for CO2 mv.
Blücher, J. L. Cellulosafiber som isolering LTH, Byggnadsmaterial, Rapport TVBM-5034, 1997 1997    
Bomberg, M. & Solvason, K. R. How to ensure good thermal performance of cellulose fibre insulation. Part II: Exterior walls Division of Building Research, National Research Council of Canada, Ottawa, March 1980 1980    
Boonyartikarn, S. & Spiezle, S. R. Mineraluldsfibre og cellulose. Ydelsessammenligning i indbygget tilstand Institut for Arkitektur og Planlægning. University of Colorado, Denver.      
Borup Beskrivelse af opførelsen af Borup Seniorby   2001   http://www.alternativisolering.dk/borup_seniorby/index.htm
Bossenmayer Thermal insulation for buildings in times of change Betonwerk- und Fertigteil-Technik. vol. 63, no.2, pp.71-80. 1997    
Breum, N.O., Schneider, T., Flyvholm, M.-A., Jørgensen, O., Valdbjørn Rasmussen, T. & Skibstrup Eriksen, S. Luftforureninger ved anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Arbejdsmiljøinstituttet og By og Byg. AMI rapport 57, København. 2002   http://www.alternativisolering.dk/download/Borup Seniorby/amiborup.pdf
Breum, N.O., Schneider, T., Jørgensen, O., Valdbjørn Rasmussen, T. & Skibstrup Eriksen, S. Cellulosic building insulation versus mineral wool, fiberglass or Perlite: Installer's exposure by inhalation of fibers, dust, endotoxin and fire-retardant additives Annals of Occupational Hygiene, vol.47, no.8, pp., 653-669. 2003 cellulose, dustiness, fiber, insulation, mineral  
Breum, N.O., Schneider, T., Jørgensen, O., Valdbjørn Rasmussen, T. & Skibstrup Eriksen, S. Insulation materials of cellulose versus mineral wool, fiberglass or Perlite: Exposure to fibers, dust, endotoxin and fire retardant additives during installation Proc. 49. Nordiska Arbetsmiljömötet, 25-27 august 2003, Savonlinna, Finland, pp.187-188.
Institut för arbetshygien, Helsingfors.
2003    
Breum, N.O., Schneider, T., Jørgensen, O., Valdbjørn Rasmussen, T. & Skibstrup Eriksen, S. Emission of dust, endotoxin and fire retardant additives during use of cellulosic building insulation, Perlite and mineral wool VDI Berichte, vol.1776, pp.119-132.
Umgang mit Fasermaterialen. Kolloquium Berlin, 1. und 2. Oktober 2003.
2003    
Brunsell, J. T., Vik, B. & Wiig, R. Intern arbetsrapport Projekt nr. F5037C reg nr 259, Norges Byggforskningsinstitutt, Oslo, 1983 1983    
Brunsell, J. T., Vik, B. & Wiig, R. Intern arbetsrapport Projekt nr. F5048A reg nr 262, Norges Byggforskningsinstitutt, Oslo, 1983 1983    
Brøsted Pedersen, D. Bygningsakustiske egenskaber for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer Århus: DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik 2003 brand, hørisolering, lyd (lydisolation, lydabsorption), løsfyld, mineraluldsisolering, måtter, papirisolering http://www.alternativisolering.dk/resumeer/00-41.htm
BS 2972:1989 Methods of test for inorganic thermal insulating materials British Standard 1989    
Burch, D.M. & Desjarlais, A.O. Water-vapour measurements of low-slope roofing materials Report NISTIR 5681, Building and Fire Research Lab., NIST, Maryland. 32p, July 1995. 1995 moisture, moisture transfer, sorption isotherm, water-vapor permeability, water-vapor transfer, moisture property Sorptionsiosterm og vanddamppermeabilitet som funktion af RF for "Glass fibre Board" og "Perlite Board"
Byggebogen Stråtag 348.91 København: Nyt Nordisk Forlag. 1949    
Bygge- og Boligstyrelsen   København: Boligministeriet. 1995    
Baadsmand, H. Metodeforbedring af papiruldsisolering. Etape 1 og 2 Skanderborg, 8 s. 2001 arbejdsmiljø, løsfyld, papirisolering, produkter, produktudvikling http://www.alternativisolering.dk/resumeer/ papiruldsisolering.htm
Cassie, A. B. D. Absorption of water by wool pp.458-464 1945    
Cemsystems CEMSKUM - anvendelighed som isoleringsmateriale i bygninger Cemsystems I/S, Odense 2002 arbejdsmiljø, brand, Cemskum, fugt, lyd, miljøvurdering, produktudvikling, styrke, varmeledningsevne http://www.alternativisolering.dk/resumeer/98-36.htm
CEN Hygrothermal performance of building materials and products – Determination of water vapour transmission properties CEN/TC89/WG10 N230. European Committee for Standardization. 1998    
Christensen, F., & Danø, E. Brandmodstandsbidrag for alternative isoleringsmaterialer Hvidovre: Dansk Brandteknisk Institut. 2000 brand, celleplast, hørisolering, løsfyld, papirisolering, pladeform http://www.alternativisolering.dk/resumeer/brandmodstandsbidrag.htm
Christensen, F., & Danø, E. Brandmodstandsbidrag for alternative isoleringsmaterialer med fastholdelsessystem Hvidovre: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. 2001 brand, fastholdelsessystem, hørisolering, løsfyld, papirisolering, pladeform http://www.alternativisolering.dk/resumeer/00-43.htm
Christensen, F.A. & Pauner, M.A Alternative isoleringsmaterialer i Single Burning Item (SBI) og Small Flame test. Fase 1 Hvidovre: Dansk Brand- og sikringsteknisk institut. 2001 brand, EPS-isolering, hørisolering, løsfyld, måtter, papirisolering, pladeform, prøvningsmetoder http://www.alternativisolering.dk/resumeer/00-02.htm
Christensen, G. Afcheckning af fugtmåleceller Virum: Bygge- og Miljøteknik ApS. 1999 fugt, fugtmåling, løsfyld, papirisolering http://www.alternativisolering.dk/resumeer/fugtmaaleceller.htm
Christensen, G. Laboratoriemålinger af varmeisolering og fugtforhold i mindre vægmodeller isoleret med celluloseisolering (papiruld) eller mineraluld Virum: Bygge- og Miljøteknik ApS. 2001 dampbremse/dampspærre, fugtmåling, indbygning (vægmodeller), papirisolering, mineraluldsisolering, sætning, varmeisolering http://www.alternativisolering.dk/resumeer/00-15.htm
Christensen, G. Munksøgård - Fugtmålinger i tag og vægge i bebyggelse med 100 boliger Vedbæk:  Bygge- og Miljøteknik A/S. 11 s. + 48 s. bilag. 2002 dampspærre, demonstrationsbyggeri, fugtmåling, indeklima, papirisolering, ventilation. http://www.alternativisolering.dk/resumeer/98-27.htm
Christensen, G. Fugtmålinger i halmballehus. Fælleshus for ejerbogruppen på Munksøgård i Roskilde Vedbæk: Bygge- og Miljøteknik A/S. 10 s. + 15 s. bilag. 2002 demonstrationsbyggeri, fugtmåling, halm, muslingeskaller. http://www.alternativisolering.dk/resumeer/99-27.htm
Christensen, G. & Krapper, M.Ø. Beboerhus opført som halmballehus, Munksøgård, Roskilde. Dokumentationsrapport for demonstrationsprojektet Vedbæk: Bygge- og Miljøteknik ApS. 9 s. + 10 s. bilag. 2001 bygningsbeskrivelse, demonstrationsbyggeri, fugt, halm, muslingeskaller, udførelse. http://www.alternativisolering.dk/resumeer/99-26.htm
Christensen, G. & Krapper, M.Ø. Halmballehus i Munksøgård. Fælleshus opført af ejerbogruppen i bebyggelsen - erfaringer efter et års brug af huset Vedbæk: Bygge- og Miljøteknik A/S. 8 s. 2002 bygningsbeskrivelse, demonstrationsbyggeri, fugt, halm, muslingeskaller, udførelse. http://www.alternativisolering.dk/resumeer/99-26.htm

 

Danø, E., Tofte, S. & Ditlev, J. Bygningsdele med celluloseuld og høruld - Eksempler Hvidovre: Dansk Brandteknisk Institut og Virum: Bygge- og Miljøteknik ApS, 102 s. 2000 brand, bygningsdele, bygningsreglement, formstykker, hørisolering, løsfyld, MK-godkendelse, papirisolering, rullevarer http://www.alternativisolering.dk/resumeer/bygningsdele.htm
Davidsson T. & Sundström J. Hygroskopiska isolermaterials fuktpåverkan i en konstruktion Högskolan i Borås, 1995 1995    
DBI Brandsikring af stråtage (Brandteknisk Information nr.29). 3. udgave. Hvidovre: Dansk Brandteknisk Institut. 1998    
Delsante, A.E. A response-factor method for calculating coupled heat and moisture transfer in buildings Building Simulation '91, Conference Proceedings. August 20-22, 1991. Nice, France. Edited by: J.A.Clarke el al. Published by: IBPSA (The Int. Building Performance Simulation Ass.), pp.51-55. 1991   Ingen relevante figurer. Omhandler analytisk model til beregning af koblet varme- og fugttransport samt effekten på indeklima og -temperatur.
de Place Hansen, E.J. Produktionsprocesser og hygrotermiske egenskaber for isoleringsmaterialer – Leverandør/producentoplysninger. Del af varme- og fugttekniske undersøgelser af alternative isoleringsmaterialer Series R No 57. Lyngby: Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Bærende Konstruktioner og Materialer. 1999   http://www.alternativisolering.dk/download/Varme- og fugttekniske undersøgelser af alternative isoleringsmaterialer/R57.pdf
de Place Hansen, E.J., & Kielsgaard Hansen, K. Sorptionsisotermer. Del af varme- og fugttekniske undersøgelser af alternative isoleringsmaterialer Series R No 58. Lyngby: Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Bærende Konstruktioner og Materialer. 1999   http://www.alternativisolering.dk/download/Varme- og fugttekniske undersøgelser af alternative isoleringsmaterialer/R58.pdf
de Place Hansen, E.J., & Kielsgaard Hansen, K. Vanddamppermeabilitet (kopforsøg). Del af varme- og fugttekniske undersøgelser af alternative isoleringsmaterialer (Series R No 59). Lyngby: Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Bærende Konstruktioner og Materialer. 1999   http://www.alternativisolering.dk/download/Varme- og fugttekniske undersøgelser af alternative isoleringsmaterialer/R59.pdf
de Place Hansen, E.J. Alternativer til mineraluld - miljø- og arbejdsmiljøvenlighed REN VIDEN, no. 6/2003,. pp8-9. 2003 alternative isoleringsmaterialer, miljøvurdering, arbejdsmiljø, tilsætningsstoffer http://www.affaldsinfo.dk/user/2543/14363.pdf

 

Derome, D. Moisture accumulation in cellulose insulation caused by air leakage in flat wood frame roofs Journal of Thermal Envelope and Buildings, vol. 28, no.3 2005 cellulose insulation, wood frame roof, moisture content, large-scale testing  
DIN 52 615 Bestimmung der Wasserdampfdurchlässigkeit von Bau- und Dämmstoffen. Wärmeschutztechnische Prüfungen. DIN 52 615. Nov 1987   1987   standard for bestemmelse af diffusionskoefficienter generelt
Dollerup, H. & Stokbæk, K. Standardiseringsarbejde mv. Århus: Landsforeningen Økologisk Byggeri, faggruppen alternativ isolering. 1999 løsfyld, standardisering, sætning, varmeledningsevne. http://www.alternativisolering.dk/resumeer/99-14.htm
Dollerup, H. & Stokbæk, K. Nedbrydning af barrierer for brug af alternative isoleringsmaterialer Århus: Landsforeningen Økologisk Byggeri, faggruppen alternativ isolering. 2002 brand, forsikring, fugt, lovgivning, løsfyld, standardisering, sætning, varmeledningsevne http://www.alternativisolering.dk/resumeer/99-32.htm
Domier, K.W. & Wasylciw P. Use of processed flax straw as an insulating material Report. Department of Forest Science, University of Alberta, Canada 1994   Executive summary haves. Rapporten beskæftiger sig især med oliehør; en forholdsvis grov kvalitet hør. Det forarbejdede materiale indeholder en større eller mindre grad af træfibre (skæver).

From executive summary: Investigate the potential for manufacturing loose fill insulation material from flax straw. To ensure the cost competitiveness of flax insulation (compared to waste newsprint), further research targeted at developing a manufacturing technique which yields improved thermal resistivity at a reduced density should be pursued.

Dreschel, H., Zeeberg, L., Henriksen, K., Ridderhaugen, F., Barfoed, T. og Pedersen, C. Rapport om alternativ isolering København: Byfornyelse København. 2006   http://www.alternativisolering.dk/
DS 418 Beregning af bygningers varmetab Dansk Standard DS 418, 6. udgave. København: Dansk Standard. 2002 isolans, lovgivning, standardisering, sætning, U-værdier (transmissionskoefficienter), varmeisolering, varmeledningsevne, varmetab, ventilation. http://www.alternativisolering.dk/resumeer/00-71.htm
DTI Prøvningsrapport. (Rapport nr. 99158) Taastrup: Teknologisk Institut, Energidivisionen, l -laboratoriet. 1999    
Dyrbøl S. The influence of convective heat transfer on the apparent thermal conductivity of low density mineral wool Proc. 4th Symp. Building Physics in the Nordic Countries. Building Physics 1996. Espoo, Finland, Sep 9-10, 1996. pp.635-642 1996 Natural convection, apparant thermal conductivity, guarded hot plate apparatus, mineral wool Konvektion i konstruktioner fremstillet i lab. med tykkelse svarende til virkelige konstruktioner påvirker ikke U-værdien, men kan flytte rundt på fugten mellem forskellige lag i isoleringen. Ingen relevante figurer.
Egholm, K., Hansen, H., Pedersen, C., Pedersen, L.V., & Rungø, H. Konsekvenser for murværkskonstruktioner ved anvendelse af miljø- og arbejdsmiljørigtige isoleringsmaterialer Hasselager: Teknologisk Institut, Murværk. 2000 Cemskum, fåreuldsisolering, genanvendelse, hampeisolering, hørisolering, indbygning, levetid, løsfyld, murværk, papirisolering, ekspanderet perlit, varmeisolering http://www.alternativisolering.dk/resumeer/murvaerkskonstruktioner.htm
Ellmarsson B. Minerallull och cellulosafiber-inverkan av fuktkapacitet Bygg & Teknik, No. 3, 1995 1995    
prEN ISO 12572 Hygrothermal performance of building materials and products. Determination of water vapour transmission properties CEN European Committee for Standardization. 1998    
Engelund, B. & Cohr, K.-H. Kortlægning og evaluering af toksikologiske data for organiske fibre, der anvendes som isoleringsmaterialer Hørsholm: Dansk Toksikologi Center. 1999 arbejdsmiljø, cellulosefibre, hørfibre, litteraturstudie, risikovurdering, toksikologiske data http://www.alternativisolering.dk/resumeer/toksikologiske.htm
Erlandsson M. Durability aspects on insulation materials under environmental demands KTH, upubliceret, 1995 1995    
Esbensen Miljø og arbejdsmiljøvenlig bygningsisolering af fåreuld og hør. Feasibilitystudier vedr. mulighederne for at opstarte produktion i Danmark på danske råvarer Esbensen A/S Rådgivende Ingeniører F.R.I., Sonnerup Eco Adviser og HBC A/S. 1999 feasibilitystudie, fåreuldsisolering, hørisolering, markedsundersøgelse, produkter, produktudvikling http://www.alternativisolering.dk/resumeer/faareuld.htm
Feng A., McCoy, B.J., Munir, Z.A. & Cagliostro, D.E. Water absortion and desorption kinetics on silica insulation Journal of Colloid and Interface Science, vol.180, no.1, pp.276-284. 1996 silica, hydrophobic and hydrophilic, hydroxyls, adsorption and desorption, kinetics, activation energy  
Ferm, D.J & Shen, K.K. Study on the permanence of Borates in cellulosic insulation Proc.10th Int. Conf. on Thermal Insulation. San Francisco, CA, March 29,1994. pp.41-78. 1994   Undersøger i hvor høj grad borsalte (22 vægt%) forbliver i isoleringsmaterialet. Materialet er dels placeret i kasser på loft,dels "hældt ud" på loftgulvet i op til 8 år. Et vist tab af borsyre måles i øverste lag i kasse; ellers er saltene "stabile". Målinger 5 forskellige steder i USA; klimaforhold angives ikke (!)
Fryklund P. Convective processes in loose-fill attic insulation. A planned large scale experiment in a controlled climate Proc. 4th Symp. Building Physics in the Nordic Countries. Building Physics 1996. Espoo, Finland, Sep 9-10, 1996. pp.715-722 1996 Thermal insulation, loose-fill, convection, large scale, attic model, measurements, computer simulations Beskrivelse af konvektionsmåleudstyr. Ingen relevante figurer.
Fryklund P. Convective processes in loose-fill attic insulation. Metering equipment Rapport P-97:3, Inst. för Byggnadsfysik, CTH, Göteborg. Byggförskningsrådet BFR, anslagsrapport 940311. 51p. 1997 vindsutrymmen, vindsvåningar, vindar, värmeisolering, konvektion, fukt, skalmodeller, mämetoder, mätresultat  
Gertis K., Künzel H. & Gösele K. Wärme- und feutigkeitstechnische Untersuchungen an einer mehrschichtigen Aussenwand mit Wärmedämschicht aus losem Hyperlite Inst. für Technische Physik Stuttgart, Holzkirchen, 1968. 14p. 1968   Prøvning af hulrumsydervæg med Perlite som fyld. 2½ års eksponering viser ingen fugtoptagelse (konstant fugftindhold 0.1 vol%) og en konstant varmeisolerende effekt. Ingen relevante figurer.
Goodhew, S., Griffiths, R. & Woolley, T. An investigation of the moisture content in the walls of a straw-bale building Building and Environment, Vol.39, pp.1443-1451 2004 straw-bale, in situ moisture measurements, thermal properties, sustainable building techniques  
Gram, J.E., Christensen, G. & Ditlev, J. Alternativ isolering - en håndbog med byggetekniske eksempler og detaljer Aarhus: ArkiGram 2001 håndbog, bygningsdele - eksempler, bygningsreglement, celleplast, hørisolering, papirisolering, ekspanderet perlit, U-værdier http://www.alternativisolering.dk/resumeer/00-42.htm
Grove, H. Miljøvenlige tekniske bygninger i Sejlflod Kommune Stads- og Havneingeniøren, nr.11, 1999 1999 arbejdsmiljø, bomuldsisolering, demonstrationsbyggeri, hørisolering, indbygning, udførelse/projektering http://www.alternativisolering.dk/resumeer/sejlflod.htm
Grønlund, S. & Steinbeck, E. Nybyggeri af enfamiliehus med miljø- og arbejdsmiljøvenlige isoleringsmaterialer 2 sider 2001 demonstrationsbyggeri, hørisolering, indbygning http://www.alternativisolering.dk/resumeer/00-23.htm
Hagentoft C. and Harderup E. Moisture conditions in a north facing wall with cellulose loose fill insulation IEA-EXCO Energy Conservation in Buildings and Community Systems. ANNEX 24 HAMTIE: Heat-Air Moisture Transfer in New and Retrofitted Insulation Envelope Paris. Report T1-S-94/03, Contribution to the Trondheim-meeting. 13p. 1994   Undersøgelser af vægkonstruktion med papiruld som isolering viser, at dampbremse er nødvendig aht. 1) lufttæthed, 2) for at undgå uacceptabelt højt fugtniveau.
Hagentoft, C.-E. & Harderup E. Moisture conditions in a north-facing wall with cellulose loose-fill insulation. Construction with and without vapour retarder and air leakage ASHRAE Transactions - American Society of Heating, Refrigerating Airconditioning Engin. Vol.101, No.1, pp.639-646 1996    
Hagentoft, C.-E. & Harderup, E. Moisture conditions in a north facing wall with cellulose loose fill insulation: constructions with and without vapor retarder and air leakage Journal of Thermal Insulation and Building Envelopes, Vol. 19, pp. 228-243, 1996 1996    
Harderup L.-E. Temperature and moisture conditions in a three story wooden frame building with loose fill cellulose fibre insulation Proc. 4th Symp. Building Physics in the Nordic Countries. Building Physics 1996. Espoo, Finland, Sep 9-10, 1996. pp.723-730 1996 Moisture, temperature, cellulose fibre, wooden frame, vapour retarder, cold attic Fugt- og temperaturmålinger i 3-etages træhuse med papiruldisolering. Ingen relevante figurer.
Harderup, L-E. Kvarngårdens cellulosaisolering utvärderad ByggForskning 2/96, s. 28-29 1996    
Heistad H. & Korneliussen T. Cellulosefiber som isolasjonsmateriale Hovedopgave, våren 1995. Sivilingeniørutdannelsen, Integrert Bygningsteknologi, Høgskolen i Narvik. 1995 Master Thesis 1) tabel med varmeledningsevne for fugtig papiruldisolering (op til 18 vægt% fugt), 2) figur med varmeledningsevne som funktion af densitet og fugtindhold for Økofiber og Isofiber (norske produktnavne)
Hjorslev Hansen, M., & Skibstrup Eriksen, S. Brug af alternativ isolering i Finland og Sverige SBI-meddelelse 127. Hørsholm: Statens Byggeforskningsinstitut. 2000 celluloseisolering, dampspærre, fugt, indbygning, litteraturstudie, løsfyldsisolering, tilsætningsstoffer, varmeisolering http://www.alternativisolering.dk/resumeer/sbi-meddelelse_127.htm

 

Holleris Petersen, E. Miljødata for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer By og Byg Dokumentation 019 2002   www.sbi.dk (Byggeteknik > Isoleringsmaterialer)
Holleris Petersen, E., Pedersen, C. & de Place Hansen, E.J. Debat REN VIDEN. Nr.2/2004, p.19. 2004   Se også de Place Hansen, 2003
Homb, A., Skogstad, H.B. & Thue, J.V. Laboratory tests of moisture conditions in different wood frame walls Proc. 3rd Symp. Building Physics in the Nordic Countries, Building Physics '93 (Saxhof, ed.). Thermal Insulation Lab., Lyngby, Denmark. pp.633-641. 1993 Wood frame walls, laboratory tests, vapour barriers, diffusion, moisture conditions, thermal insulation Tabel med dampdiffusionsmodstandstal for minerauld og papiruld ved placering i testvæg
Haakestad I., Wiig R. & Wold E. Inblåsning av mineralull, cellulosefiber, rockwoolgranulat och glasullgranullat i ny vegg Intern arbetsrapport, Projekt nr O 1098, reg nr 319, 322, 328 og 331, Norges Byggforskningsinstitutt, Oslo, 1984 1984    
Irle & Schellbach Prüfungsbericht No. MPA S 292/68. Inst. für Ziegelforschung, Essen. 7p. 1968   Capillary water uptake in cavity wall with Perlite as fill in the cavity.

Afprøvning af Perlite's kapillarbrydende egenskaber ved at benytte det som hulrumsfyld i ydervæg. Illustrativ tegning af væggen.

Isaksen K. Verificering af MATCH-programmet ved hjælp af målinger i gammstrålingsudstyr. Hovedrapport Eksamensprojekt, LBM, DTH, jan 1993. 1993   Master Thesis. Sorptionsisoterm for cellulosefiber (Isofloc)
Isaksen K.   Laboratoriet for Bygningsmaterialer, Danmarks Tekniske Højskole, Januar, 1993 1993   MSc thesis
Jeffries R. The sorption of water by cellulose and eight other textile polymers, Part 1. The sorption of water by cellulose below 100 (C Journal Textile Inst., Vol. 51, pp. T339-T374, 1960 1960    
Jensen, J.H. Alternative økologiske isoleringsmaterialer - til husbygning eller kun til Audi'er ? Notat DTI-Århus, nov 1997. 8p. 1997   Tabel med varmeledningsevne, densitet, fugtindhold (vægt%) ved 80% RF og Z-værdi for fåreuld, papiruld og bomuld
Jensen, L.H. Økologisk campingplads med økologisk isolering Middelfart: Gals Klint Camping, 5s. 2001   http://www.alternativisolering.dk/resumeer/98-55.htm
Jirickova, M., & Cerny, R. Hygric and thermal properties of capillary active rock wool thermal insulation Building Physics in the Nordic Countries. Proc. 6th Symposium, Trondhiem, June 17-19, 2002. vol.2, pp.461-468. 2002 rock wool, moisture transport, thermal conductivity http://www.ivt.ntnu.no/bat/bm/buildphys/proceedings/3_Jirickova.pdf

 

Johansson C. & Löfström R. In-situ measurement of the thermal resistance of loose-fill insulation Proc. 3rd Symp. Building Physics in the Nordic Countries, Building Physics '93 (Saxhof, ed.). Thermal Insulation Lab., Lyngby, Denmark. pp.181-189. 1993 Measurement, thermal insulation, thermal resistance, loose-fill insulation, thermal conductivity, roof spaces Tabel med varmeledningsevne målt på loftskonstruktion og i guarded hot plate apparatus; mineraluld (plade og løsfyld), Ekofiber (type ikke defineret, 32 kg/m3)
Johansson E. Materiaux thermiquement isolants - Béton mousse panneaux laine de bois LTH, Byggnadsmaterial, Rapport TVBM-3054, 1994 1994    
Johansson P. Utveckling av mögel och elak lukt på byggnadsmaterial Göteborgs Universitet, 1996 1996    
Jonsson B. Simulering av fukttilstånd i ett befintligt ekologiskt hus Byggnadsfysik, CTH, 1996 1996    
Jonsson B. Egenkonvektion inom lösfyllnadsmaterial Bygg & teknik, No. 7, pp. 50-52, 1994 1994    
Jonsson B. Measurement of the thermal resistance of loose-fill insulation Proc. 3rd Symp. Building Physics in the Nordic Countries, Building Physics '93 (Saxhof, ed.). Thermal Insulation Lab., Lyngby, Denmark. pp.171-180. 1993 Loose-fill insulation, thickness effect, convection in fibrous materials Tabeller og ligninger for R (varmemodstandstallet) som funktion af prøvetykkelse og densitet. Mineraluld, papiruld
Jonsson B. The relationship between thermal conductivity and density for mineral wool and expanded polystyrene Proc. 4th Symp. Building Physics in the Nordic Countries. Building Physics 1996. Espoo, Finland, Sep 9-10, 1996. pp.675-682 1996 Thermal conductivity, thermal insulation materials, statistics Varmeledningsevne som funktion af densitet for glas- og stenuld. Figurer baseret på database med måleresultater
Jonsson B. Lösfyllnadsisolering - Laboratoriemätning av värmemotstånd SP Rapport 1993:22 1993    
Jørgensen, O., & Schneider, T. Undersøgelse af mobilt støv i afstøvet papiruld København: Arbejdsmiljøinstituttet. 1999   http://www.alternativisolering.dk/resumeer/afstoevning.htm
Kalmar G., Liljedahl S. & Svennerstedt B. Lösfyllnadsisolering i väggar Statens institut för byggforskning, Statens Institut för Byggnadsforskning, rapportnr.: TN:17, Gävle, 1990 1990    
Keller, L., Kruse, J., & Nielsen, J. Halmressourcer 2001 Sdr. Ydby: Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi. 2001    
Kielsgaard Hansen, K. Sorption isotherms - A catalogue Technical report 162/86. Building Materials Lab, Dep of Civil Eng, Technical Univ of Denmark. 1986 sorption isotherms, data base, curve fitting, moisture Sorptionsisotermer for mineraluld, uld, bomuld, papir mv.
Kielsgaard Hansen, K. Kapillarsugning af Leca coated Teknisk rapport 256/92, Lab f Bygningsmaterialer, DTH, Lyngby. Maj 1991 1992   Figurer: kapillarsugning og fugtfordeling for Leca coated.
Kielsgaard Hansen, K. Capillary rise of water in insulating materials and in gravel and stone. Part III. Gravel and stone Proc. 3rd Symp. Building Physics in the Nordic Countries, Building Physics '93 (Saxhof, ed.). Thermal Insulation Lab., Lyngby, Denmark. pp.777-782. 1993 Capillary rise test, gravel, stone Kapillarsugningsforløb for sten og sand.
Kielsgaard Hansen, K. & Bunch-Nielsen T. Capillary rise of water in insulating materials and in gravel and stone. Part I. Mineral wool and expanded polystyrene Proc. 3rd Symp. Building Physics in the Nordic Countries, Building Physics '93 (Saxhof, ed.). Thermal Insulation Lab., Lyngby, Denmark. pp.761-768. 1993 Capillary rise test, insulating materials, mineral wool, expanded polystyrene Kapillarsugningsforløb for mineraluld
Kielsgaard Hansen, K. & Bunch-Nielsen T. Capillary rise of water in insulating materials and in gravel and stone. Part II. Products of Lightweight expanded clay aggregates Proc. 3rd Symp. Building Physics in the Nordic Countries, Building Physics '93 (Saxhof, ed.). Thermal Insulation Lab., Lyngby, Denmark. pp.769-775. 1993 Capillary rise test, insulating materials, expanded clay aggregates Kapillarsugningsforløb for Leca
Kielsgaard Hansen, K. Måling af letklinkers sorptionsisotermer Teknisk rapport 322, Lab f Bygningsmaterialer, DTU. Lyngby. 1994   Sorptionsisotermer for letklinker (Leca).
Kielsgaard Hansen, K., & de Place Hansen, E.J. Kapillarsugning. Del af varme- og fugttekniske undersøgelser af alternative isoleringsmaterialer Series R No 60. Lyngby: Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Bærende Konstruktioner og Materialer. 1999   http://www.alternativisolering.dk/download/Varme- og fugttekniske undersøgelser af alternative isoleringsmaterialer/R60.pdf
Kielsgaard Hansen, K., de Place Hansen, E.J. & Padfield, T. Measured moisture properties for alternative insulation products Proc. 5th Symp. On Building Physics in the Nordic Countries, Göteborg, Sweden, Aug 24-26, 1999. (pp. 121-128). Göteborg: Chalmers University of Technology. 1999    
Kielsgaard Hansen, K., de Place Hansen, E.J., Padfield, T., Rode, C., & Kristiansen, F. Hovedrapport. Varme- og fugttekniske undersøgelser af alternative isoleringsmaterialer Lyngby: Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Bærende Konstruktioner og Materialer (Series R No 62) & Institut for Bygninger og Energi (Sagsrapport SR-0003). 1999   http://www.alternativisolering.dk/resumeer/62.htm
Kouhia I. & Kokko E. Use of blowing and foamed-in-place insulation materials for structural applications VTT report 180, VTT, Espoo. 72p., 1983 1983    
Kouhia I. & Kokko E. Use of blowing and foamed-in-place insulation materials for structural applications Summary, VTT, Espoo. 22p., 1983 1983    
Kristiansen, F., & Rode, C. Varmeledningsevne ved forskellige fugtforhold. Del af Varme- og Fugttekniske undersøgelser af alternative isoleringsmaterialer Sagsrapport SR-0004. Lyngby: Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Bygninger og Energi. 1999   http://www.alternativisolering.dk/download/Varme- og fugttekniske undersøgelser af alternative isoleringsmaterialer/SR-0004.pdf
Kristiansen, F., & Rode, C. Egenkonvektion i fåreuld og papirisolering. Del af Varme- og Fugttekniske undersøgelser af alternative isoleringsmaterialer Sagsrapport SR-0005. Lyngby: Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Bygninger og Energi. 1999   http://www.alternativisolering.dk/download/Varme- og fugttekniske undersøgelser af alternative isoleringsmaterialerSR-0005.pdf
Krogh, H., Rasmussen, J.O., & Nielsen, P.A. Miljøvurdering af isoleringsmetoder.  Miljødata for isoleringsprodukter og miljøprofiler for lette ydervægge By og Byg Dokumentation 012. Hørsholm: Statens Byggeforskningsinstitut. 2001 genanvendelse, hørisolering, indeklima, miljøvurdering, papirisolering, (ekspanderet) perlit, tilsætningsstoffer http://www.alternativisolering.dk/resumeer/97-17.htm
Kumaran, M. K. Comparison of simultaneous heat and moisture transport through glass-fibre and spray-cellulose insulation Journal of Thermal Insulation, Vol. 12, pp. 6-16, 1988 1988    
Kwon, Y.C. & Yarbrough, D.W. A comparison of Korean cellulose insulation with cellulose insulation manufactured in the United States of America Journal of Thermal Envelope and Bulding Sciences, 27 (3), 185-197. 2004 cellulose insulation, loose-fill-insulation, representative thickness, thermal resistivity, fire retardants

 

 
Künzel H. & Grossinsky T. Dampfbremse für den Einsatz zur Wärmedämmung von Gebäuden. (Vapour barrier for use in thermal insulation of buildings - comprises film or coating of material with water vapour diffusion resistance which is dependent on environmental humidity) Patentblatt, vol.118, no.11. 1998   http://www.irb.fhg.de. Omhandler kun dampbremse.
Künzel, H.M. Effect of interior and exterior insulation on the hygrothermal behaviour of exposed walls Materials and Structures. vol.31, no.206, pp.99-103. 1998   Væggen beskyttes bedst mod fugtophobning ved "exterior insulation". Ingen relevante figurer.
Käkelä, P. & Vinha, J. Outdoor field test of timber-framed external wall element structure Building Physics in the Nordic Countries. Proc. 6th Symposium, Trondhiem, June 17-19, 2002. vol.2, pp.843-849. 2002 cellulose insulation, mineral wool, moisture measurement, field test, indoor aand outdoor climate http://www.ivt.ntnu.no/bat/bm/buildphys/proceedings/41_Kakela.pdf
Kääriäinen H. & Rantamäki J. Wooden materials and their projection in crawl space VTT Research Notes:1530, VTT, Espoo. 46 pp., 1993 1993 buildings, structures, floors, substructures, moisture, experimental buildings, thermal insulation, paints, painting, bend tests, deflection, measurement, temperature, detectors, experimentation, construction materials, paperboards, particle boards, bitum  
Kaarup Jensen, J. Tækkebogen - et stråtag bliver til København: Gyldendal 1981    
Lacinski, P. & Bergeron, M. Serious straw bale. A Home Construction Guide for All Climates White River Junction, VT: Chelsea Green Publishing Company. 2000    
Larsen K. Miljøvenlig isolering med spørgsmålstegn Arbejdsmiljø, No. 2, pp. 8-9, 1995 1995    
Larsen, N. C. Vedr. rapport om alternative isoleringsmaterialer Pressemeddelelse, Mineraluldindustriens Brancheråd, København, September 1996 1996    
Larsson, L.-E. Calculation of the thermal conductivity of a loose fill insulation under the influence of forced convection Proc. 3rd Symp. Building Physics in the Nordic Countries, Building Physics '93 (Saxhof, ed.). Thermal Insulation Lab., Lyngby, Denmark. pp.161-169. 1993 Thermal insulation, loose fill material, forced convection, temperature distribution, thermal conductivity Teoretisk studie af temperatur og varmeledningsevne i en løsuldsisolering (anbragt i en kasse) under indflydelse af tvungen konvektion. Nusselt-tal som funktion af produkt ml. forskel i vindtryk i kassens længderetning og materialets permeabilitet.
Lea D. Cellulose: Building insulation with high recovered content, low embodied energy Presented at Green Building Materials '96, June 1996, Gainesville, FL., USA. 4p. 1996   Papirisolering set fra et miljømæssigt synspunkt. Ingen relevante figurer.
Levin P. Full-scale measurements of thermal performance in thick walls with loose-fill insulation materials Proc. 4th Symp. Building Physics in the Nordic Countries. Building Physics 1996. Espoo, Finland, Sep 9-10, 1996. pp.347-354 1996 Detached house, loose-fill insulation, steel frame, temperature distribution 1½ etages hus af stålrammer med 850-1000 mm isolering af glasuld (løsfyld) eller hør. Målinger af termiske egenskaber. Ingen relevante figurer.
Lodberg, P. Børnehave med miljørigtig isolering. Demonstrationsbyggeri udført af Århus Kommune Åbyhøj: Poul Lodbergs Tegnestue, Arkitekter MAA. 2000 arbejdsmiljø, demonstrationsbyggeri, fåreuldsisolering, indeklima, lyd, træbetonplader, udførelse/projektering, ventilation, økonomi http://www.alternativisolering.dk/resumeer/boernehave.htm
Lund, M., Hansen, A. & Svendsen, S. Enzymatisk fremstilling af biologisk baserede isoleringsmaterialer Bagsværd: Novo Nordisk A/S. 2000 arbejdsmiljø, celluloseisolering, feasibilitystudie, litteraturstudie, miljøvurdering, produkter, produktudvikling, varmeledningsevne http://www.alternativisolering.dk/resumeer/enzymatisk.htm
Lundblad D. Miljöaspekter på byggnadsprodukters funktion Kungliga Tekniska Högskolan, Avdelningen för Byggnadsmaterial, Stockholm, November, 1996. 1996   Licentiate thesis
Lundblad D., Björk F. & Ödeen K. Undersökning av bortillsatsers rörlighet i cellulosaisolering - laboratoriestudie Kungliga Tekniska Högskolan, Avdelningen för Byggnadsmaterial, Trita Byma 1995:10 1995    
Lundblad D., Folke B. & Ödeen K. Cellulosaisolering - en litteraturstudie Kungliga Tekniska Högskolan, Avdelningen för Byggnadsmaterial, TRITA-BYMA 1995:9, Stockholm, September, 1995 1995    
Löfström R. Långtidsfunktion hos lössfyllnadsisoleringar SP AR 1994:06 1994    
Löfström R. & Johansson C. Lösfyllnadsisolering på bjälklag - Bestämning av värmemotstånd SP Rapport 1992:62 1992    
Magnusson, P.-M. & Tobin, L. Fuktabsorption i lössullsisoleringar SP AR 1992:74 1992    
Marchand, R.G. & Kumaran, M.K. Moisture diffusivity of cellulose insulation Journal of Thermal Insulation and Building Envelopes. No.4, pp.362-377. 1994 cellulose insulation, gamma-ray attenuation, water retention curve, secondary moisture transport process Observationer omkring papirisolerings væsentlig afvigende opførsel hvad angår kapillarsugning sammenholdt fx med træ og gips. Fugtfordelingen underopsugning er fulgt vha. gammastråling
Marsh, R., Lauring, M., & Holleris Petersen, E. Arkitektur og miljø. Form konstruktion materialer - og miljøpåvirkning Århus: Arkitektskolens Forlag. 2000    
Matiasovsky P. & Koronthalyova O. Longwave radiation and natural convection effects in horizontal layer of the fibrous insulation material Proc. 4th Symp. Building Physics in the Nordic Countries. Building Physics 1996. Espoo, Finland, Sep 9-10, 1996. pp.207-213 1996 thermal conductivity, natural convection, longwave radiation, fibrous insulation material, numerical simulation of heat and air transfer Varmeledningsevne som funktion af en temperaturforskel forårsaget af konvektion. Figur med varmeledn.evne = f(T); kun mineraluld
Melka S. & Bezian, J.-J. Thermal insulation by granular materials Revue Generale de Thermique, vol.36, no.5, pp.345-353. 1997    
Messerschmidt, B., Hellensberg, C., & Danø, E. Sammenlignende prøvninger efter NT FIRE 035 Flamming og glødebrand. 2.del af projektet Sammenligning af isolerignsmaterialers brandtekniske egenskaber Hvidovre: Dansk Brandteknisk Institut. 1999   Rapporten kan bestilles via: http://www.brandteknisk-institut.dk/Forlag.asp
Messerschmidt, B., Nisted, T., Beckerlee, J., & Danø, E. Sammenlignende prøvninger efter ISO 5660 Cone Calorimeteret. 1.del af projektet Sammenligning af isoleringsmaterialers brandtekniske egenskaber Hvidovre: Dansk Brandteknisk Institut. 1999   Rapporten kan bestilles via: http://www.brandteknisk-institut.dk/Forlag.asp

 

Miljøstyrelsen Effektlisten 2000 Orientering fra Miljøstyrelsen, nr.6, 2000. København: Miljø- og Energiministeriet. 2000   http://www.mst.dk/
Miljøstyrelsen Listen over uønskede stoffer Orientering fra Miljøstyrelsen, nr.6, 2000. København: Miljø- og Energiministeriet. 2000    
Munch-Andersen, J. & Møller Andersen, M. Halmhuse - udformning og materialeegenskaber By og Byg Resultater 033. Hørsholm: Statens Byggeforskningsinstitut. 2004 halmhuse, dagslys,  bygningsdele - eksempler, brand, varmeisolering, U-værdier, lyd, fugt, pudstyper, sætning, råd/svamp, arbejdsmiljø, muslingeskaller http://www.alternativisolering.dk/resumeer/00-37.htm
Møller, B. Miljørigtigt ombygning af Mallinggård Rudolf Steiner Skolen i Skanderborg 1998 demonstrationsbyggeri, indbygning, papirisolering http://www.alternativisolering.dk/resumeer/98-51.htm
Møller Andersen, B. Arkitektoniske og byggetekniske løsninger ved anvendelse af "nye" materialer By og Byg Resultater xxx 200x    
Nelson A model for sorption of water vapor by cellulosic materials Wood and Fiber Science, Vol. 15, No. 1, pp. 8-22. 1983    
Nicolajsen, A. Papirisolering. Varmeisoleringsevne målt med varmestrømsmåler By og Byg Dokumentation 009. Hørsholm: Statens Byggeforskningsinstitut. 2001 dampspærre, fugtindhold, fugtforhold, mineraluldsisolering, papirisolering, U-værdier, varmeisolering http://www.alternativisolering.dk/resumeer/by_og_byg_dokumentation_009.htm
Nicolajsen, A. Thermal transmittance of a cellulose loose-fill insulation material Building and Environment, Vol. 40, no.7, pp.907-914. 2005 cellulose loose-fill insulation material, mineral wool, stone wool, thermal transmittance, U-value, moisture content  
Nielsen, B.L., & Pedersen, M. Alternativ isolering i Tyskland Århus: Teknologisk Institut, Byggekomponenter. 1999 bomuld, bygningsdele - eksempler, celluloseisolering, dampspærre, fåreuldsisolering, hampeisolering, hørisolering, indbygning, kork og kokos, litteraturstudie, produktionsprocesser, træbeton, træfiberisolering, træspåner, vindspærre http://www.alternativisolering.dk/resumeer/tyskland.htm
Nielsen, S. Almennyttige boliger i Vonsild - anvendelse af alternativ isolering Kolding: Tegnestuen Mejeriet. 22 s. + 12 s. bilag. 2002 arbejdsmiljø, bygningsbeskrivelse,  celleplast (EPS), demonstrationsbygger, (formstykker), hørisolering, indbygning/indblæsning, løsfyld, papirisolering, (ekspanderet) perlit, udførelse  http://www.alternativisolering.dk/resumeer/vonsild.htm
Nieminen, J. The need for a vapour barrier in a wooden wall VTT Research Notes 1050, VTT, Espoo. 61p., 1989 1989 small houses, wooden structures, external walls, barrier coatings, vaporizing, moisture, polymeric films, plastics, behaviour, insulation  
Nieminen, J. Selluloosaeristeen painnminen seinärakenteissa VTT, Espoo, 1989 1989    
Nieminen, J. Settling of loose-fill cellulose fibre insulation in wall structures VTT Research Notes 1016, VTT, Espoo, 33p., 1989 1989 cellulose insulation, wood fibers, insulating materials, settlement (structural), external walls, measurement, moisture content  
Nilsen, T.-N.; Bergheim E. & Uvsløkk S. Permeance measurements of materials with extremely low resistance to water vapour diffusion Proc. 4th Symp. Building Physics in the Nordic Countries. Building Physics 1996. Espoo, Finland, Sep 9-10, 1996. pp.659-666 1996 Permeance, moisture, low resistance Figurer med Z-værdi for Tyvec. Vigtigheden af at måle modstanden i overgangslaget på hver side af membranen understreges. Muligt at måle på Tyvec i traditionel kop-opstilling.
Nilsson A. & Svensson A. En studie av stråtak LTH, Byggnadsmaterial, Rapport TVBM-5016, 1990 1990    
Nousiainen P. Durable flameproofing of cellulose fibrous materials with urea phosphate VTT Research Notes 313, VTT, Espoo. 31p., 1984. 1984 textiles, cotton fabrics, finishing, flame proofing  
Nousiainen P. Durable flameproofing of cellulose fibrous materials with urea phosphate Abstracts of papers, 8th Eur. Symp. on Flammability and Fire Retardants. Amsterdam, 7 - 8 June 1984, Alena Enterprises of Canada. Cornwall, CA 1984    
Ohuchi M., Matsumoto M., Hokoi S., Kumaran, M.K. & Marchand, R.G. Identification of thermal and moisture transport properties of glass fiber insulation Proc. Int. Symp. on Moisture Problems in Building Walls, Porto, Portugal 11-13 Sept 1995. de Freitas & Abantes (ed.). CIB W40 and University of Porto. pp.178-187. 1995   Sammenligner beregninger og forsøg med fugt- og varmetransport for glasuld (40 kg/m3). Fugtfordeling som følge af fremprovokeret kondensation (forsøg) bestemmes vha. gamma-stråler som funktion af tiden. Figur med fugt- og temperaturfordeling.
Ojanen T. & Kokko E. Evaluation of the moisture performance of EPS frost insulation Proc. 4th Symp. Building Physics in the Nordic Countries. Building Physics 1996. Espoo, Finland, Sep 9-10, 1996. pp.611-618 1996 Moisture, frost insulation, EPS, water immersion, diffusion, absorption Ingen relevante figurer. Interessante forsøg; vandopsugning, fugttransport - eksperimentelt og numerisk simulering; men kun på ekspanderet polystyren.
Ojanen, T., Salonvaara, M., & Simonson, C.J. Integration of simplified drying tests and numerical simulation in moistyre performance analysis of the building envelope Building Phyisics int he Nordic Countries. Proc. 6th Symposium, Trondhiem, June 17-19, 2002. vol.1, pp.151-158. 2002 vapour permeability, cellulose fibre insulation, mineral wool, drying efficiency, numerical models http://www.ivt.ntnu.no/bat/bm/buildphys/proceedings/20_Ojanen.pdf
Olsen, L., Pedersen, D.B., & Jensen, J.H. Sætningsforhold og varmeledningsevne af alternative isoleringsmaterialer – litteraturstudie Taastrup: DTI Byggeri. 1998    
Olsson M. Houses built with ecological aspects Proc. 4th Symp. Building Physics in the Nordic Countries. Building Physics 1996. Espoo, Finland, Sep 9-10, 1996. pp.141-148 1996 low energy building, environmental impact, building material, indoor air climate, building envelope, hygroscopic material Ingen relevante figurer. Mangel på studier af klima i forbindelse med nye, diffisuionsåbne materialer, fx alternativ isolering. Isoleringsmateriales buffervirkning synes begrænset når den placeres bag en gipsplade. Mineraluld, "træuld" og cellulosefibre
Padfield, T. Humidity buffering of interior spaces by porous, absorbent insulation Series R No 61. Lyngby: Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Bærende Konstruktioner og Materialer. 1999   http://www.alternativisolering.dk/download/Varme- og fugttekniske undersøgelser af alternative isoleringsmaterialer/R61.pdf
Padfield, T., Rode, C., Nicolajsen, A. & Kielsgaard Hansen, K. Udstyr til undersøgelse af fugtfordeling i absorberende isoleringsmaterialer


 

Nationalmuseet, Institut for Bygninger og Energi (IBE), Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Statens Byggeforskningsinstitut,  Institut for Bærende Konstruktioner og Materialer, DTU. Sagsrapport SR-0028, IBE, DTU, Lyngby, 2. udgave, 42 s. 2001 fugt, fugttransport, udvikling af måleudstyr http://www.alternativisolering.dk/resumeer/99-13.htm

 

Pallesen, B. Formstykker baseret på hør- og hampefibre. Slutrapport Århus: Landbrugets Rådgivningscenter, Landskontoret for Planteavl 1999 formstykker, hampeisolering, hørisolering, produkter, produktudvikling, varmeisolering http://www.alternativisolering.dk/resumeer/hampefibre.htm
Pallesen, B. Fixering af formstykker baseret på hør- og hampefibre. Slutrapport Århus: Landbrugets Rådgivningscenter, Landskontoret for Planteavl 2. rev. udg., 2001 formstykker, hampeisolering, hørisolering, produkter, produktudvikling, varmeisolering http://www.alternativisolering.dk/resumeer/fixering.htm
Pallesen, B.E. Dokumentation af danske hør- og hampemåtters anvendelse som isoleringsmateriale Århus: Landbrugets Rådgivningscenter, Landskontoret for Planteavl 2. udg., 2004   http://www.alternativisolering.dk/download/danske hør- og hampemåtters anvendelse som isoleringmateriale/rapport doku2004_15jun.pdf

 

Pauner, M.A. Alternative isoleringsmaterialer i Single Burning Item (SBI) og Small Flame test. Fase 2 Hvidovre: Dansk Brand- og sikringsteknisk institut. 2002 brand, EPS-isolering, hørisolering, løsfyld, måtter, papirisolering, pladeform, prøvningsmetoder http://www.alternativisolering.dk/resumeer/00-02.htm
Pauner, M.A. Alternative isoleringsmaterialer i Single Burning Item (SBI) og Small Flame test. Fase 3 Hvidovre: Dansk Brand- og sikringsteknisk institut. 2002 brand, EPS-isolering, hørisolering, løsfyld, måtter, papirisolering, pladeform, prøvningsmetoder http://www.alternativisolering.dk/resumeer/00-02.htm
Pedersen, C.M., de Place Hansen, E.J., Hansen, M.H. & Marsh, R. Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer By og Byg Anvisning 207 2003 anvisning, brand, bygningsdele, bygningsreglement, fugt, halm, hampeisolering, hørisolering, lyd, løsfyld, papirisolering, (ekspanderet) perlit, sætning, tilsætningsstoffer, træfiberisolering, U-værdier, varmeisolering http://www.alternativisolering.dk/resumeer/00-32.htm
Peuhkuri, R. Isoleringsmaterialers fugttekniske egenskaber i klimaskærmen Eksamensprojekt. Lyngby: Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Bygninger og Energi. 2000    
Peuhkuri, R., Rode, C., Padfield, T, Kielsgaard Hansen, K. & Hedegaard, L. Fugtfordeling i absorberende isoleringsmaterialer Sagsrapport SR-03-11.

Lyngby: Danmarks Tekniske Universitet, BYG DTU.

2003 fugt (fugttransport), fugtforhold (beregninger), fåreuld, hørisolering, mineraluld, papirisolering, (ekspanderet) perlit, udvikling af måleudstyr. http://www.alternativisolering.dk/resumeer/00-45.htm
Poulsen, J., Dollerup,H., Christensen, S. & Wagner Nielsen, K. Teknisk isolering uden mineraluld – hvilke muligheder har vi ?
Klarup: Isoleringsarbejdernes Landsklub 18 s. + bilag. 2000 arbejdsmiljø, fåreuldsisolering, hampeisolering, hørisolering, markedsundersøgelse, papirisolering, produkter/produktudvikling, teknisk isolering http://www.alternativisolering.dk/resumeer/teknisk_isolering.htm

 

Richards, R. F., Burch, D. M. & Thomas, W. C. Water vapor sorption measurements of common building materials ASHRAE Transactions Vol. 98, Part 2, pp. 475-485, 1992 1992    
Ringleb A. Verfahrenstechnische Massnahmen zur Verbesserung der Wärmeleitfähigkeit von Dämmstoffen aus Lein und deren ökonomische und energetische Bewertung Forschungsbericht Agrartechnik des Arbetiskreises Forschung und Lehre der Max-Eyth-Gesellschaft Agrartechnik im VDI. No. 290. 1996 Dissertation Undersøgelse af hørmåtter fremstillet i Tyskland, bl.a. med den teknik som Heraflachs anvender. Der er fokuseret meget på råvarens sort og kvalitet. Jo kortere fiberlængder desto lavere lambdaværdi.
Rode C. On the use of organic insulation materials, the effect on indoor humidity, and the necessity of a vapor barrier Paper for the Thermal Performance of the Exterior Envelopes of Buildings VII Conference, Clearwater Beach, FL, Dec 1998. 1998 Humidity, insulation, measurement, moisture, simulation, sorption, vapor retarder Numerisk simulering af hygrotermisk opførsel af vægkonstruktion med papiruld som isolering. Risikoen for kondens henholdsvis betydningen af daglige/årlige indeklimavariationer er undersøgt.Varmeledn.evne, densitet, vanddampperm., sorptionsisoterm angives.
Rode, C., & Rasmussen, N.T. Beregnede fugtforhold i konstruktioner. Del af Varme og fugttekniske undersøgelser af alternative isoleringsmaterialer Sagsrapport SR 0006. Lyngby: Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Bygninger og Energi. 1999   http://www.alternativisolering.dk/download/Varme- og fugttekniske undersøgelser af alternative isoleringsmaterialer/SR-0006.pdf
Rode Pedersen, C. Sorptionskurver for udvalgte prøver af glasuld og rockwool. Rapport 91-16, Lab. for Varmeisolering, DTH. 1991   Sorptionsisoterm, mineraluld
Rudbeck, C.& Rode, C. Litteraturstudie, materialedata og vurdering af egnethed for temperatur- og fugtforholdsmodel Sagsrapport SR-0011, Institut for Bygninger og Energi, Danmarks Tekniske Universitet, Lyngby 2000 fugt, fugttransport, litteraturstudie, mineraluldsisolering, papirisolering http://www.alternativisolering.dk/resumeer/99-52.htm
Rudbeck, C.& Rode, C. Procedure for determining the design value of the thermal conductivity of thermal insulation materials Sagsrapport SR-01-02. Lyngby: Danmarks Tekniske Universitet, BYG · DTU. 2001 celleplast, fugtforhold, hørisolering, mineraluldsisolering, papirisolering, standardisering, varmeledningsevne http://www.alternativisolering.dk/resumeer/00-22.htm
Salonvaara, M. & Kokko, E. Forskningsrapport nr. LVI 21037/92. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 1992    
Salonvaara M. & Kokko E. The effects of phase changes of moisture on the hygrothermal behaviour of insulated light weight walls Proc. 4th Symp. Building Physics in the Nordic Countries. Building Physics 1996. Espoo, Finland, Sep 9-10, 1996. pp.19-26 1996 moisture transport, heat transport, sorption, vapor permeance, phase change, hygroscopic insulation Ingen relevante figurer. Hygroskopiske isoleringsmaterialers større fugtoptagelsesevne (sammenholdt med ikke-hygroskopiske) påvirker varmetransporten pga. fordampning og kondensation i væggen. Papiruld, glasuld. Eksperimenter og simuleringer.
Samuelsson I. Hygrothermal performance of attics with high and low ventilation degree Paper CIB W40 meeting, Kyoto 7-10 October 1997, 8 pp. 1997    
Samuelsson I. Fuktbalans i kalla vindsutrymmen. Betydelsen av ventilation och val av isoleringsmaterial SP Rapport 1995:68 1995    
Sandberg, P. I. Metod för bestämning av fuktens inverkan på värmekonduktiviteten i värmeisolering av cellulosafiber och mineralull SP AR 1992:26 1992    
Sandberg, P. I. Determination of the effects of moisture on the thermal transmissivity of cellulose fiber loose-fill insulation Proc. Thermal Performance of the Exterior Envelopes of Buildings V, ASHRAE, pp 517-525, 1992 1992    
Sandberg, P. I. & Jonsson, B. Analysis of the hygrothermal conditions during determination of the thermal conductivity of loose-fill expanded clay Proc. International Symposium on Moisture Problems in Building Walls, Porto, September 1995 1995    
Sandberg, P. I. & Sandelin, J. (editors) Fukt och gasvandring i väggar och tak BFR-Arbetsseminarium, Sammenfattningsrapport från Sveriges provnings och forskningsinstitut och BFR, Stockholm, 1995-06-01 1995    
Sandberg, P.I. Thermal resistance of a wet mineral fiber insulation Thermal insulation:Materials and Systems, ASTM STP 922, F.J. Powell and S.L:Matthews, Eds., ASTM, Philadelphia, 1987, pp.394-404 1987 Condensation, fibrous material, guarded hot plate, heat transfer, moisture migration, thermal conductivity, relative humidity, phase change, thermal insulation Varmeledningsevne som funktion af u-glasuld og u-stenuld; fra Jespersen (1952). Forfatterne mener at J's resultat mere er en effekt af varmeflow og grænsebetingelser end materialegenskaber (lambda). "larger-scale, long-term moisture movements" må studeres
Sandin, K., Elmroth, A., & Hagentoft, C.-E. Plastfolie - behövs den i väggar och tak? Byggforskning, 96/2 1996    
Schmitz Günther, T. Økologisk byggeri. Ideer. Eksempler. Tips. Vejledning (Oversat fra tysk: Lebensräume. Der grosse Ratgeber für ökologisches Bauen und Wohnen). Köln: Könemann Verlagsgesellschaft mbH. 2000    
Schneider, T. Forekomst af bor i indeklimaet. Et pilotstudie København: Arbejdsmiljøinstituttet. 1999 indeklima, litteraturstudie, papirisolering, produkter, tilsætningsstoffer http://www.alternativisolering.dk/resumeer/bor_i_indeklimaet.htm
Schrøder, K. Munkeengen Hillerød Kommune,  Kommunale Bygninger 2001 demonstrationsbyggeri, papirisolering, udførelse/projektering http://www.alternativisolering.dk/resumeer/99-23.htm
Serkitjis, M. The effect of convection on loose fill insulation material. Laboratory measurements Proc 3rd Symp. Building Physics in the Nordic Countries, Building Physics '93 (Saxhof, ed.). Thermal Insulation Lab., Lyngby, Denmark. pp.201-208 1993 Loose fill insulation, convection, thermal conductivity Varmeledningsevne bestemt på mineraluld med luftstrøm forbi overside. Figur med varmeledningsevne som funktion af temperatur og vindhastighed.
Serkitijs, M., Wahlgren, P., & Hagentoft, C.-E. The thermal effect of convection in horizontal insulations Building Physics in the Nordic Countries. Proc. 6th Symposium, Trondhiem, June 17-19, 2002. vol.1, pp.103-110. 2002 Cellulose loose-fill, mineral wool, convection, air permeability http://www.ivt.ntnu.no/bat/bm/buildphys/proceedings/29_Serkitjis.pdf

 

Sikander E. Moisture resistance performance of five 'Green Building' houses in Sweden - a field study Paper CIB W40 meeting, Kyoto 7-10 October 1997, 8 pp. 1997    
Sikander E. Fuktsäkerhet hos några typer av byggnadskonstruktioner Provning & forskning, No.4, p. 6, 1996 1996    
Sikander E. Fuktsäkerhet hos några typer av byggnadskonstruktioner SP Rapport 1996:34 1996    
Sikander E. & Tobin L. Moisture resistance of "ecological" building Proc. 4th Symp. Building Physics in the Nordic Countries. Building Physics 1996. Espoo, Finland, Sep 9-10, 1996. pp.439-446 1996 "Ecological building, vapour diffusion, bulked cellulose fibre insulation, moisture resistance Ingen relevante figurer. Fugtfordeling gennem konstruktionen mere afhængig af designet af konstruktionen end af om cellulosefibre eller mineraluld benyttes som isolering.
SIS SS-EN 12086 Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av permeabilitet för vattenånga 1. udgave. Standardiseringen i Sverige. Stockholm 1997. 16p. 1997 värmeisolering, material, provning, SIS SS-EN, standarder, regler  
SIS SS-EN 12087 Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av vattenabsorption vid långvarig nedsänkning i vatten 1. udgave. Standardiseringen i Sverige. Stockholm 1997. 13p. 1997 värmeisolering, material, provning, SIS SS-EN, standarder, regler  
SIS SS-EN 12088 Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av vattenabsorption vid långvarig diffusion 1. udgave. Standardiseringen i Sverige. Stockholm 1997. 9p. 1997 värmeisolering, material, provning, SIS SS-EN, standarder, regler  
Skov, C. Afstøvning af Papiruld. Slutrapport Hillerød: Miljø Isolering ApS. 1999 arbejdsmiljø, cellulosefibre, løsfyld, papirisolering, produkter, produktudvikling, udførelse http://www.alternativisolering.dk/resumeer/afstoevning.htm
Skov, C. Formstykker af Papiruld. Slutrapport Hillerød: Miljø Isolering ApS. 1999 formstykker, papirisolering, produkter, produktudvikling, udførelse http://www.alternativisolering.dk/resumeer/ formstykker.htm
Skov, C., & Dollerup, H. Substitution af bor. Delrapport Hillerød: Miljø Isolering ApS. 2000    
Smolenski, C.P. Absorption in thermal insulation: how much is too much ? Heating, piping and air conditioning, vol.68, no.11, pp.49-50, 53-55, 58. 1996 värmeisolering, dimensionering, absorption, fukt  
Spiegel, H. Isoleringsmaterialer Håndbog for Bygningsindustrien 1935   Artikel publiceret i Håndbog for Bygningsindustrien HFB, 1935, og gengivet som faksimile i: Dahl, T., & Wedebrunn, O. (2000). Modernismens bygninger – Anvendt teknologi. Miljø og Energiministeriet, Skov og Naturstyrelsen.
Stang, B.D., Nicolajsen, A., & Hjorslev Hansen, M. Moisture in combined concrete timber-frame walls without vapour barrier Building Physics in the Nordic Countries. Proc. 6th Symposium, Trondhiem, June 17-19, 2002. vol.1, pp.175-182. 2002 moisture content, mineral wool, vapour barrier, surface treatment, climate conditions, condensation http://www.ivt.ntnu.no/bat/bm/buildphys/proceedings/125_Stang.pdf
Stevens, G.C. Obtaining a microscopic view of insulator performance IEE Colloquium on Surface Phenomena Affecting Insulator Performance. IEE, 1998. 38p. 1998 insulation testing, scanning probe microscopy, surface topography measurement - næppe relevant  
Stokbæk, K. Status for udarbejdelse af EU-produktstandard for løsfyldsisolering af cellulosefibre m.v. Vallensbæk Strand: KS - Byggeteknisk Service. 14 s. 1998 celluloseisolering, fåreuldsisolering, hørisolering, løsfyld, standardisering, varmeisolering http://www.alternativisolering.dk/resumeer/cellulosefibre.htm

 

Stokbæk, K. Praktisk varmetab ved almindelige isoleringsmetoder Vallensbæk Strand: KS - Byggeteknisk Service. 1999 celleplast, celluloseisolering, indbygning, konvektion, litteraturstudie, løsfyldsisolering, mineraluldsisolering, standardisering, udførelse, varmeledningsevne http://www.alternativisolering.dk/resumeer/praktisk_varmetab.htm
Stokbæk, K. Organiske isoleringsmaterialer, brandmodstandsbidrag Vallensbæk Strand: KS - Byggeteknisk Service. 2001 brand, formstykker, fåreuldsisolering, hørisolering, løsfyld, papirisolering http://www.alternativisolering.dk/resumeer/99-21.htm
Stokbæk, K. EU standarder for isoleringsmaterialer af cellulosefibre Vallensbæk Strand: KS - Byggeteknisk Service. 2003 celluloseisolering, løsfyld, standardisering, varmeisolering http://www.alternativisolering.dk/resumeer/00-58.htm
Sumi K. Smouldering behaviour of loose-fill cellulose insulation Division of Building Research, National Research Council of Canada, Building Practice Note No. 11, Ottawa, April 1979 1979    
Svennerstedt B Settling of Attic Loose-fill Thermal Insulation: Development of a laboratory method LTH, Byggnadsfysik, Report TVBH-3018, 1992 1992    
Svennerstedt B. Settling factors of attic loose-fill thermal insulation Proc. 4th Symp. Building Physics in the Nordic Countries. Building Physics 1996. Espoo, Finland, Sep 9-10, 1996. pp.643-650 1996 Loose-fill thermal insulation, attic insulation, settling, settling factors Sætning af løsfyldsprodukter er afhængig af densitet, klima, vibrationer af bygning. Mineraluld sætter sig 0.5%, papiruld 2% i løbet af den første dag efter oplægning. Varmeledningsevnen påvirkes. Figurer med sætning som funktion af densitet vises.
Svennerstedt B. Testing of settling for attic loose-fill thermal insulation in the field and in the laboratory. Proc. 3rd Symp. Building Physics in the Nordic Countries, Building Physics '93 (Saxhof, ed.). Thermal Insulation Lab., Lyngby, Denmark. pp.191-199. 1993 Loose-fill thermal insulation, attic application, settling, field testing, laboratory testing Sætning af løsfyldsprodukter forløber over lang tid, figurer vises. Sætn = f(startvægt, klima (på loft),vibrationer af bygning). Feltmålinger, 7 år, Sverige: 16-19% sætning af papiruld, 5% for mineraluld. Forskelle dokumenteres ved lab.forsøg.
Svennerstedt B. Settling factors of attic loose-fill insulation - Analyses of settling data from laboratory and field experiments   1995    
Thurell S. SARs EKOGUIDE: Insikt i 150 ekologiska byggnader i Sverige SAR, 1996 1996    
Tobin L. & Magnusson, P.-M. Absorption of moisture in loose-fill insulation Proc. 3rd Symp. Building Physics in the Nordic Countries, Building Physics '93 (Saxhof, ed.). Thermal Insulation Lab., Lyngby, Denmark. pp.571-577. 1993 Moisture, moisture absorption, losse-fill insulation, roof spaces Undersøgelse af hvordan løsfyldisolerings fugtkarakteristika påvirker mikroklimaet i et udendørs ventileret loftsrum (fugtbuffervrkning). Typen af isoleringsmateriale (min.uld, papiruld, savsmuld) har betydning for variationer af RF.
TOP Træ og brand (TRÆ 38). Lyngby: Træbranchens Oplysningsråd. 1995    
Tveit A. Measurements of moisture sorption and moisture permeability of porous materials Rapport 45, NBI, Oslo. 1966   Figurer med permeabilitet og desorption for papirmasse, filt, "mineral wool board" og stenuld batts
Tye, R. P. & Spinney, S. C. A study of the effects of moisture vapour on the thermal transmittance characteristics of cellulose fibre thermal insulation Journal of Thermal Insulation, Vol. 2, April, 1979 1979    
           
Tye. R.P. Relevant moisture properties of building construction materials Moisture Control in Buildings (H.R.Treschel, editor), pp.35-53. ASTM Manual Series: MNL 18, ASTM, Philadelphia. 1994   Tabelværdier for permeabilitet og modstandsevne for mineraluld. Ligninger der beskriver sorptionskurver for bl.a. Papir, glasuld, stenuld, mineral fibre board, filt, bomuld, uld. Ingen figurer.
Udbjerg, D. og Christensen, G. Indblæst papirisolering og hørgranulat i ydervæg med bagmur af ubrændte lersten. Dokumentationsrapport vedrørende byggetekniske løsninger for demonstrationsprojektet. Ringsted: Egen Vinding og Datter ApS. 8 s. 2001 dampbremse, demonstrationsbyggeri, hørisolering, indeklima, løsfyld, papirisolering http://www.alternativisolering.dk/resumeer/99-42.htm
Udbjerg, D. og Christensen, G. Indblæst papirisolering og hørgranulat i ydervæg med bagmur af ubrændte lersten. Dokumentationsrapport for fugttekniske målinger i demonstrationsprojektet. Vedbæk: Bygge- og Miljøteknik A/S. 8 s. + 20 s. bilag. 2002 dampbremse, demonstrationsbyggeri, fugtberegninger, fugtmåling, hørisolering, indeklima, løsfyld, papirisolering http://www.alternativisolering.dk/resumeer/99-42.htm

 

Urquhart, A. R. & Williams, A. M. The moisture relations of cotton: The adsorption and desorption of water by soda-boiled cotton at 25(C Journal Textile Inst., Vol. 15, pp. 138-148, 1924 1924    
Urquhart, A. R. & Williams, A. M. The moisture relations of cotton: The adsorption and desorption of water by soda-boiled cotton at 25(C Journal Textile Inst., Vol. 15, pp. 433-443, 1924 1924    
Urquhart, A. R. & Williams, A. M. Moisture relations of cotton, III. The effect of temperature on the absorption of water by soda-boiled cotton Journal Textile Inst., Vol. 15, pp. T559-T572, 1924 1924    
Valdbjørn Rasmussen, T. Sætningsfri indblæsning af løsfyldsisolering i vægge By og Byg Dokumentation 011. Hørsholm: Statens Byggeforskningsinstitut. 75 s. 2001 friktion, horisontaltrykforhold, hørisolering, krybning, løsfyld, mineraluldsisolering  modeldannelse, papirisolering, ekspanderet perlit, spændingsberegning, sætning, træfiberisolering, volumenstabilitet http://www.alternativisolering.dk/resumeer/by_og_byg_dokumentation_011.htm
Valdbjørn Rasmussen, T. Modelling settling of loose-fill insulation in walls, Part I Journal of Thermal Envelope and Building Science, 25 (2), 129-141. 2001 loose-fill insulation material, settling, creep, stress analysis, volumen stability, silo model  
Valdbjørn Rasmussen, T. Modelling settling of loose-fill insulation in walls, Part II Determination of coefficients Journal of Thermal Envelope and Building Science, 25 (3), 189-208. 2002 loose-fill, coefficient of  friction, horizontal stress ratio, creep, instantaneous strain, plastic strain, consolidation, elastic strain, alternating relative humidity  
Valdbjørn Rasmussen, T. Creep tests and techniques for predicting densities necessary to prevent settling of loose-fill insulation in walls Insulation Materials: Testing and Applications: 4th Volume, ASTM STP 1426, A.O.Desjarlais, Ed., America Society for Testing and Materials, West Conshohocken, PA. 16 p. 2002 loose-fill material, thermal insulation, creep, settling, volume stability, cellulose fibre insulation  
Valdbjørn Rasmussen, T. Creep of granulated loose-fill insulation. Test method and round robin test By og Byg Dokumentation 028. Hørsholm: Statens Byggeforskningsinstitut. 63 s. 2002 Loose-fill insulation, creep, insulation materials, test method, round robin test www.sbi.dk (Byggeteknik > Isoleringsmaterialer)
Valdbjørn Rasmussen, T. Løsfyldsisolering i vægge og på lofter. Varierende fugtpåvirkningers indflydelse på densiteten. By og Byg Dokumentation 030. Hørsholm: Statens Byggeforskningsinstitut. 65 s. 2002 fugt, hørisolering, indblæsning, krybning, løsfyld, mineraluldsisolering, papirisolering, spændingsberegning, sætning, træfiberisolering, volumenstabilitet http://www.alternativisolering.dk/resumeer/00-60.htm
Valdbjørn Rasmussen, T. Verification of density predicted for prevention of settling of loose-fill cellulose insulation in walls Journal of Thermal Envelope and Building Science, 27 (1), 49-69 2003    
Valdbjørn Rasmussen, T., Nicolajsen, A. Måling på alternative isoleringsmaterialer. Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt By og Byg Dokumentation 058. Hørsholm: Statens Byggeforskningsinstitut. 91 s. 2004   http://www.alternativisolering.dk/resumeer/borup_seniorby.htm

 

Valdbjørn Rasmussen, T., Hansen, K.F. Praktiske erfaringer med alternative isoleringsmaterialer. Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt By og Byg Resultater 036. Hørsholm: Statens Byggeforskningsinstitut. 70 s. 2004   http://www.alternativisolering.dk/resumeer/borup_seniorby.htm

 

Valdbjørn Rasmussen, T Prediction of density for prevention of settling of hygroscopic and nonhygroscopic loose-fill insulation walls Journal of Thermal Envelope and Building Science, 28 (3), 245-267 2005    
Valdbjørn Rasmussen, T Density of loose-fill insulation material exposed to cyclic humidity conditions. Test method and round-robin test. SBi 2005:02 2005 loose-fill material, insulatiuon, creep, alternating moisture conditions, empirical model, test method, round-robin test www.sbi.dk (Byggeteknik > Isoleringsmaterialer)

 

Valovirta, I., & Vinha, J. Hemp as insulation material in wooden houses Building Physics in the Nordic Countries. Proc. 6th Symposium, Trondhiem, June 17-19, 2002. vol.2, pp.469-475. 2002 hemp, moisture properties, thermal conductivity, moisture capacity

 

 

 

http://www.ivt.ntnu.no/bat/bm/buildphys/proceedings/38_Valovirta.pdf
Venkateswaran A. Sorption of aquaeous and nonaquaeous media by wood and cellulose Chem. Rev., Vol. 70, pp. 619-637, 1970 1970    
Viitanen H. Effect of insulation materials on the biodeterioration of buildings Paper prepared for 22th Annual meeting, Kyoto, IRG Secretariat, 1991 1991    
Viitanen H. Preservative effect of cellulose insulation material against some mould fungi and brown-rot fungus Coniophora puteana in pine sapwood IRGWP 22th Annu. Meet. Kyoto, Japan, 20 - 24 May 1991 1991    
Viitanen H. Preservative effect of cellulose insulation material against some mould fungi and brown-rot fungus Coniophora puteana in pine sapwood Int. Res. Group an Wood Preservation (IRGWP). Stockholm (1991) , 8 pp 1991    
Wahlgren, P. Measurements and simulations of convective heat transfer in loose-fill attic insulation Building Physics in the Nordic Countries. Proc. 6th Symposium, Trondhiem, June 17-19, 2002. vol.1, pp.95-101.  2002 mineral wool, convection, attic insulation http://www.ivt.ntnu.no/bat/bm/buildphys/proceedings/27_Wahlgren.pdf
Yik, F.W.H. Dynamic modelling of indoor air humidity Building Simulation '91, Conference Proceedings. August 20-22, 1991. Nice, France. Edited by: J.A.Clarke el al. Published by: IBPSA (The Int. Building Performance Simulation Ass.), pp.42-48. 1991   Ingen relevante figurer. Pc-model til analyse af dynamisk fugt- (og varme-)transport. Viser at hygroskopiske materialer har stor indflydelse på indeklimaet. Studerer ikke isolmat. separat, men indeklimaet generelt.
Yilmazer S. Perlitli isi yalitim elemanlarinin higro-termik davranislart (in Turkish: Hygrothermal behaviour of thermal insulation materials made of perlite) Karadeniz Technical University Science Institute, Trabzon, 1990 1990   M.Sc. Thesis
Zarr, R. R., Burch, D. M. & Fanney, A. H. Heat and moisture transfer in wood-based wall constructions: measured versus predicted NIST Building Science Series 173, Gaithersburg, 72 pp., February 1995 1995    
Zarr, R.R., Kumaran, M.K. & Lagergren, E.S. NIST/NRC-Canada interlaboratory comparison of guarded hot plate measurements: 1993-1997 Report NISTIR 6087, 11p., December 1997. 1997 guarded hot plate apparatus, alumina silica, glass fiber, insulation, regression, statistics, steady state, thermal conductivity, thermal resistance, uncertainty Available from National Technical Information Service. Order no.: PB98-122872, http://flame.cfr.nist.gov/bfrlpubs

Varmeledningsevne for T = -20 til 47 grader for "glass fibre board" (160 kg/m3). Yderkanten af emneområdet.

Åberg O. Cellulosaisolering i parallelltak utan ångspärr. Fältstudie av ett projekt Report TABK-96/3041, Avdelingen för Byggnadsteknikk, Lunds Tekniska Högskola, 66 pp., 1996 1996