Udførelse / projektering

Projekterne står for den enkelte forfatters eller organisations eget ansvar.