Alternativ isolering - undgå byggeskader

Teknologisk Institut, juni 2004.
Elektronisk version af rapporten: http://www.alternativisolering.dk/download/Alternativ isolering - undgå byggeskader/Alternativ isolering - undgå byggeskader.pdf

Formål
Gennem eftersyn i huse isoleret med alternative isoleringsmaterialer at undersøge om byggetekniske svigt får anderledes følgevirkninger - større eller mindre - end hvis der havde været anvendt traditionelle isoleringsmaterialer, om der er særlige risici for byggeskader, eller om alternative isoleringsmaterialer kan reducere sådanne risici.

At anvise og formidle forholdsregler til at undgå eventuelle særlige risici for byggeskader ved anvendelse af alternative isoleringsmaterialer.

Kontakt
Anders Elbek, Teknologisk Institut, Teknologiparken, 8000 Århus C
Tlf.: 89 43 81 13
Fax:
E-post: anders.elbek@teknologisk.dk
Internet: http://www.teknologisk.dk/

Nøgleord
Tilstandsundersøgelse, Fugt (fugtoptagelse/fugtbinding/fugtstabilisering/fugtmåling), Sætning/krybning, Papirisolering, Hørisolering