Nybyggeri af enfamiliehus med miljø- og arbejdsmiljøvenlige isoleringsmaterialer

Susanne Grønlund og Erwin Steinbeck, udateret (2001), 2 sider.
Elektronisk version af rapporten: 
www.alternativisolering.dk/download/Nybyggeri af enfamiliehus med miljø- og arbejdsmiljøvenlige isoleringsmaterialer/00-23.pdf (kræver
Adobe Acrobat Reader).

Formål
At erstatte traditionelle miljøproblematiske isoleringsmaterialer med materialer der er mere miljø- og arbejdsmiljøvenlige ved at benytte hørmåtter i stedet for mineraluld i tag og etageadskillelse ved nybyggeri af et enfamiliehus.

Fremgangsmåde
Tysk produceret hørisolering blev indkøbt og monteret i tagkonstruktion og etageadskillelse.

I tagkonstruktionen blev hørisoleringen monteret indefra ved at bygge taget op inklusiv nedhæng til isoleringen. Hørisoleringen blev fastholdt med ståltråd indtil den indvendige træbeklædning blev monteret.

I etageadskillelsen blev isoleringen lagt direkte ovenpå de brædder som loftet underneden er opbygget af (pudsede bræddelofter).

Tilskæring af måtter foregik med en 250 mm diamantskærer/vinkelsliber.

Ydervæggene i huset isoleres med pudsede halmballer. Denne del af projektet har ikke modtaget støtte fra Energistyrelsens udviklingsprogram for miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering.

Resultat
Det konkluderes, at det ville være en fordel at montere hørisoleringen udefra i tagkonstruktionen, for at lette håndteringen af isoleringsmåtterne.

Hørmåtterne har vist sig relativt robuste under håndtering, forudsat de holdes tørre, men relativt vanskeligt at skære / bore huller i. Hørisoleringen er dyr sammenholdt med mineraluldsisolering.

Der vil i en periode efter byggeriets afslutning blive foretaget fugtmålinger i byggeriets halmvægge.

Kontakt
Lisbeth Berg / Erwin Steinbeck, Grønnevirke, Hågendrupvej 6, Torup, 3390 Hundested
Tlf.: 47 98 88 81

Nøgleord
demonstrationsbyggeri, hørisolering, indbygning.