Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer

Carsten Pedersen, Ernst Jan de Place Hansen, Morten Hjorslev Hansen, Rob Marsh. By og Byg Anvisning 207. Statens Byggeforskningsinstitut, Hørsholm. 154 s., september 2003.
Elektronisk version kan findes på sbi.dk under  Byggeteknik > Bygningsfysik > Varmeisolering eller ved at klikke på dette link

Formål
At udarbejde en anvisning for anvendelse af alternativ isolering, primært på basis af de erfaringer der er opnået i Energistyrelsens udviklingsprogram for miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering. Anvisningen skal danne grundlag for projektering med, udførelsen af, samt myndighedsgodkendelse af konstruktioner med alternativ isolering.

Fremgangsmåde
Anvisningen er delt i 3 dele. Anvisningen er afgrænset til at behandle følgende isoleringsmaterialer: papir-, træfiber-, hør-, og hampeisolering, ekspanderet perlit og halm. Anvisningen har i det omfang det har været muligt inddraget resultater fra de projekter der er gennemført under Energistyrelsens udviklingsprogram, dels mht. materialeegenskaber, dels mht. anvendelse af de alternative isoleringsmaterialer og konstruktionsudformninger.

Del 1 i anvisningen beskriver væsentlige byggetekniske egenskaber for isoleringsmaterialerne, deres fremstilling samt de anvendte tilsætningsstoffer. På tabelform sammenlignes værdier for de byggetekniske genskaber med værdierne for traditionelle isoleringsmaterialer af mineraluld, EPS og letklinker.

Del 2 beskriver de krav der skal overholdes mht. brandmæssige forhold, varmeisolering, fugtisolering og lydisolation. Derudover indeholder del 2 kapitler om miljøvurdering af isoleringsmaterialer samt om de arbejdsmiljømæssige forholdsregler.

Del 3 indeholder vejledninger om og eksempler på, hvordan typiske bygningsdele kan udformes med anvendelse af alternative isoleringsmaterialer, således at kravene i bygningsreglementet er opfyldt. Følgende bygningsdele indgår: ydervægge, tag, terrændæk og krybekælderdæk, indervægge, etageadskillelser. Hvert eksempel indeholder en konstruktionstegning, en angivelse af de egnede isoleringsmaterialer og anbefalet/typisk densitet, samt hvor i bygningen konstruktionen kan anvendes i henhold til såvel BR95 som BR-S 98. Endelig findes for hvert eksempel en tabel, hvor bygningsdelens U-værdi er angivet som funktion af isoleringstykkelse og deklareret varmeledningsevne.

Resultat
Anvisningen er færdiggjort i september 2003 og er præsenteret på det afsluttende
seminar om alternativ isolering under Energistyrelsens udviklingsprogram i oktober 2003.

Kontakt
Ernst Jan de Place Hansen, Statens Byggeforskningsinstitut, Dr. Neergaardsvej 15, 2970 Hørsholm
Tlf.: 45 86 55 33
Fax: 45 86 75 35
E-post:
ejp@sbi.dk
Internet:
http://www.sbi.dk/

Nøgleord
anvisning, brand, bygningsdele, bygningsreglement, fugt, halm, hampeisolering, hørisolering, lyd, løsfyld, papirisolering, (ekspanderet) perlit, sætning, tilsætningsstoffer, træfiberisolering, U-værdier, varmeisolering