Bygningsakustiske egenskaber for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer

Dan Brøsted Pedersen, DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik, Århus. 55 s. inkl. bilag, november 2003.
Elektronisk version af rapporten:
www.alternativisolering.dk/download/Bygningsakustiske egenskaber for alternative isoleringsmaterialer/00-41.pdf (kræver
Adobe Acrobat Reader)

Formål
At tilvejebringe bygningsakustiske data for udvalgte bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer, for at understøtte anvendelsen af miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering, hvor der stilles krav til bygningers lydforhold.

Fremgangsmåde
De udvalgte bygningsdele omfatter lydisolerende lette skillevægge med enkelt eller dobbelt træskelet. Væggene isoleres med celluloseuld (papirisolering) eller høruld (hørisolering) i pladeform, eller celluloseuld som løsfyld. De brandtekniske egenskaber er afklaret i et andet
projekt under udviklingsprogrammet.

Desuden undersøges lydabsorberende sammensatte/lagdelte beklædninger bestående af hør- eller celluloseuld i pladeform (måtter) bag akustikplader af henholdsvis træbeton eller perforeret gipsplade. De brandtekniske egenskaber af disse beklædninger er undersøgt på Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut i forbindelse med projektet. Alle test af lyd- og brandforhold er sket med isoleringsmaterialer uden tilsætningsstoffer.

Måling af lydisolation for vægge er sket ved at placere væggen i en åbning mellem to lydhårde rum. Forsøgs-omstændighederne er nærmere beskrevet i rapporten, men det gælder for alle forsøg, at ikke relevante påvirkninger så vidt muligt er neutraliseret. Måling er sket med isoleringstykkelser på henholdsvis 100 mm og 150 mm og ved 30-45 % relativ fugtighed. Til sammenligning er udført tilsvarende målinger på træskeletvægge isoleret med mineraluld.

Måling af beklædningers lydabsorberende egenskaber er sket ved at opbygge prøveemner i et lydhårdt målerum direkte på et betongulv. Forsøgsomstændighederne er beskrevet nærmere i rapporten. Isoleringsmaterialets tykkelse er 50 mm. Resultaterne sammenlignes med kendte værdier for tilsvarende beklædninger med mineraluld.

Resultat
Lette træskeletvægge som de undersøgte isoleret med hør- eller papirisolering, har samme lydisolerende egenskaber som hvis de isoleres med mineraluld, og kan anvendes som skillevægge mellem henholdsvis kontorer og boliger. Ved isolering med den undersøgte type løsfyld forudsætter det en densitet på 50 kg/m3, mens det for isolering i pladeform forudsætter, at pladerne ikke klemmes. Øges densiteten ved indblæsning af løsfyld til 65 kg/m3 reduceres lydisolationen med ca. 4 dB. Forskellen optræder primært ved lave frekvenser. Kravet om en densitet på 50 kg/m3 for den undersøgte løsfyldsisolering for at sikre en optimal lydisolation, skal holdes op mod betingelserne for at undgå sætning af isoleringen.

De fire testede kombinationer af lydabsorberende beklædninger med papir- og hørisolering bedømmes – under nærmere specificerede forudsætninger - at kunne opfylde kravene til en klasse 1 beklædning. De vurderes alle at være egnede til akustisk regulering, fx i institutioner, skoler og kontorer.

Kontakt
Dan Brøsted Pedersen, DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik, Kongsvang Allé 33, DK-8000 Århus C
Tlf.: 86 11 49 22
Fax: 86 11 43 77
E-post:
dbp@delta.dk
Internet: http://www.delta.dk/

Nøgleord
brand, hørisolering, lyd (lydisolation, lydabsorption), løsfyld, mineraluldsisolering, måtter, papirisolering.