Alternativ isolering - en håndbog med byggetekniske eksempler og detaljer

Jens Erik Gram, ArkiGram, Georg Christensen, Bygge- og Miljøteknik ApS, Jesper Ditlev, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Hans Dollerup, Landsforeningen Økologisk Byggeri. ArkiGram, Aarhus, november 2001. 35 s.
Elektronisk version af rapporten:
www.alternativisolering.dk/download/Alternativ isolering - en håndbog med byggetekniske eksempler og detaljer/arkigram.pdf (kræver Adobe Acrobat Reader).

Formål
At give en introduktion til, hvor og hvordan alternative isoleringsmaterialer kan anvendes i forskellige bygningsdele. Håndbogen er en uddybning af den tidligere publicerede eksempelsamling fra Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

Håndbogen begrænser sig til at beskrive anvendelser af celluloseuldprodukter (papirisolering), hørisolering, ekspanderet polystyren og ekspanderet perlit i småhuse i henhold til Bygningsreglement for småhuse (BR-S 98).

Fremgangsmåde og Resultat
De udvalgte alternative isoleringsmaterialer samt brandkrav og krav til varmeisolering i henhold til BR-S 98 beskrives kort. Der gives en oversigt over mulige anvendelsesområder for de pågældende alternative isoleringsmaterialer samt et skema, der angiver nødvendige isoleringstykkelser for at opfylde U-værdi kravene i BR-S 98.

Herefter følger en række eksempler på anvendelse af de udvalgte alternative isoleringsmaterialer i huse bygget efter BR-S 98. Eksemplerne er opdelt på tage, skunkvægge, indervægge, ydervægge, etageadskillelser, terrændæk og krybekælderdæk.

For hver af de bygningsdele der behandles i håndbogen, gives anbefalinger til, hvordan isoleringsmaterialer kan anvendes bedst muligt, ligesom brandkrav for den pågældende bygningsdel præciseres.

Et appendix i håndbogen indeholder generelle kriterier som skal lægges til grund for anvendelse af håndbogens eksempler samt en liste over diverse byggetekniske udtryk mv. Håndbogen indeholder desuden en checkliste over forhold der bør undersøges og tages i betragtning ved projektgranskning.

Kontakt
Jens Erik Gram, ArkiGram, Præstehaven 26, 8210 Århus V
Tlf.: 86 75 28 60
Fax: 86 75 28 08
E-post: jeg@arkigram.dk
Internet: http://www.arkigram.dk/

Nøgleord
anvisning/håndbog, bygningsdele - eksempler, bygningsreglement/lovgivning, celleplast (ekspanderet polystyren), hørisolering, papirisolering, (ekspanderet) perlit, U-værdier.