Brandmodstandsbidrag for alternative isoleringsmaterialer med fastholdelsessystem

Frede Christensen, Ejnar Danø, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Hvidovre. 19 s., juli 2001.
Elektronisk version af rapporten: 
www.alternativisolering.dk/download/Brandmodstandsbidrag for alternative isoleringsmaterialer med fastholdelsessystem/medfasth.pdf (kræver Adobe Acrobat Reader)

Formål
At få undersøgt, om de valgte fastholdelsessystemer i kombination med de valgte isoleringsmaterialer er i stand til at fastholde isoleringsmaterialerne under brandprøvning, og efterfølgende at vurdere, hvor mange minutter isoleringsmaterialerne har bidraget til pladefelternes brandmodstandsevne. De anførte resultater i rapporten er udelukkende en første indikation af størrelsen af disse bidrag, når isoleringsmaterialerne er indbygget med det beskrevne fastholdelsessystem.

Udgangspunktet har været et antal tilsvarende brandprøvninger af alternative isoleringsmaterialer uden fastholdelsessystem, hvor det viste sig, at brandmodstandsbidraget fra isoleringsmaterialerne var yderst begrænset.

Rapporten er et sammendrag af to prøvningsrapporter.

Fremgangsmåde
Der er udført prøvninger i overensstemmelse med DS 1051.1 (Brandprøvning. Bygningsdeles modstandsevne mod brand) og foretaget vurdering af brandmodstandsbidraget i overensstemmelse med DS 1052.1 (Brandteknisk klassifikation. Modstandsevne mod brand).

Prøvning er udført med papirisolering i pladeform og som løsfyld, samt med hørisolering i pladeform. To typer af papirisolering blev afprøvet, udtrykt ved mængden og typen af tilsætningsstoffer.

Hvert materiale blev monteret eller indblæst i et pladefelt på 100 x 550 x 2875 mm med en 12 mm spånplade på hver side. Spånpladerne var fastgjort til et træskelet af 50x100 mm fyrretræ med 60 mm lange søm pr. 150 mm. Pladefelterne blev monteret fire og fire i en betonramme med lysningsmål 3000x3000 mm og udgjorde forsiden af ovnen. Isoleringsmaterialer i pladeform blev fastholdt i konstruktionen vha. klammer, lim eller ståltråd. Løsfyldsprodukter blev fastholdt med spredt forskalling eller stålnet.

Resultat
Prøvningerne viser, at isoleringsmaterialerne var fastholdt under hele prøvningsforløbet for de undersøgte kombinationer af isoleringsmaterialer og fastholdelsessystemer.

Når resultaterne korrigeres for brandmodstandsbidraget fra pladefelter uden isoleringsmateriale, fører de udførte prøvninger til et brandmodstandsbidrag for de fastholdte isoleringsmaterialer på 7-41 minutter, afhængig af fastholdelsessystem og isoleringsmateriale. (By og Byg kommentar: I en anden rapport udarbejdet under Energistyrelsens udviklingsprogram "Organiske isoleringsmaterialer, brandmodstandsbidrag"  indikeres samtidig at brandmodstandsbidraget for fastholdt løsfyldsisolering er på niveau med stenuld og for formstykker af papir- og hørisolering på niveau med glasuld.  I "Bygningsdele med celluloseuld og høruld - Eksempler" er der ikke taget højde for dette brandmodstandsbidrag.)

Generelt viser resultaterne, at brandmodstandsbidraget fra løsfyldsisoleringsmaterialerne er større end fra isoleringsmaterialerne i pladeform. For de undersøgte typer af papirisolering opnås et større brandmodstandsbidrag, når isoleringsmaterialerne er fastholdt med stålnet, end når isoleringsmaterialerne er fastholdt med spredt forskalling. Resultaterne for hørisolering i pladeform viser, at brandmodstandsbidraget er størst i det tilfælde, hvor hørisoleringen er fastholdt med klammer fremfor med ståltråd.

Kontakt
Ejnar Danø, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Jernholmen 12, DK-2650 Hvidovre.
Tlf: 36 34 90 00
Fax: 36 34 90 01
E-post: wj@dift.dk
Internet: http://www.dift.dk/

Nøgleord
brand, fastholdelsessystem, hørisolering, løsfyld, papirisolering, pladeform.