Hør anvendt i økologisk daginstitution for Københavns Kommune

Arkitektgruppen Aarhus (nu: Arkitema), Aarhus, 20 s., dec. 2002.
Elektronisk version af rapporten:
www.alternativisolering.dk/download/Hør anvendt i økologisk daginstitution for Københavns Kommune/00-54.pdf (kræver Adobe Acrobat Reader)

Formål
At fremme hørisolerings fremtidige anvendelse i Danmark, specielt den dansk producerede, herunder at eftervise at hørisolering er et fremtidigt alternativ til de hidtil anvendte traditionelle mineraluldsprodukter, at hørisolering kan bearbejdes uden særlige foranstaltninger sammenholdt med mineraluldsisolering, og at hørisolering prismæssigt kan konkurrere med mineraluld.

Fremgangsmåde
Der er opført en daginstitution med træ, ubrændt ler og hør som centrale byggematerialer. Desuden er anvendt diffusionsåben maling og en dampbremse for at lette fugttransport ind i og ud af væggen i bestræbelserne på at opnå et optimalt indeklima. Hørisolering er valgt til at isolere med, da det i modsætning til papirisolering kunne fås som måtter da byggeriet blev sat i gang. Dampbremsen skal sikre lufttætheden af konstruktionerne.

Ydervæggene er opbygget som en træskeletkonstruktion med klinkbeklædning og dampbremse. Isoleringstykkelse 195 mm. Taget er opbygget som en bjælkespærskonstruktion med dampbremse og græstørvstag. Isoleringstykkelse 295 mm. Konstruktionen kræver en MK-godkendelse.

Der er indbygget fugtmålere i væggene umiddelbart bag vindgipsen samt i tagkonstruktionen, dels ved isoleringens yderside, dels på den indvendige side af dampbremsen, for at følge fugtbevægelserne.

Isolering af tagkonstruktionen skete nedefra efter at huset var lukket. Tidlig lukning af huset skete i erkendelse af, at der blev anvendt flere forskellige fugtfølsomme materialer.

Resultat
Der er opnået en række håndværksmæssige erfaringer mht. håndtering af hørisolering:

  • Tildannelse af måtter med skæreværktøj er vanskeligt. Brug skarpslebet værktøj.
  • Hørmåtter bør bestilles færdigskåret fra fabrik, så vidt muligt i standardstørrelser.
  • Hør skal opbevares helt tørt på byggepladsen.
  • Hør støver, men giver mindre gener end mineraluld.
  • Måtterne skal fastgøres mekanisk og er ikke så formstabile som mineraluld. Tilstræb isoleringstykkelser på mindst 100 mm aht. montering.
  • Det er vanskeligt at opnå en helt tæt isolering omkring udskæring til installationer der føres gennem isoleringen.
  • Isolering af skrå eller vandrette konstruktioner bør ske oppefra, hvis muligt, bl.a. for at reducere støvgener, men det kan komme i konflikt med byggelogistikken.

I forbindelse med projektet blev der i Tyskland og Danmark udført arbejdsmedicinske undersøgelser, der frikendte hørisolering for at kunne føre til allergisk reaktion. Disse undersøgelser var foranlediget af, at 5 håndværkere fik udslet en enkelt dag under isoleringsarbejdet. Forklaringen på udslettet er ikke fundet, men symptomerne fortog sig og arbejdet kunne fortsætte uden problemer.

Prismæssigt kan hørisolering på det danske marked ikke konkurrere med mineraluldsisolering, ligesom der må påregnes ekstra arbejdstid til skæring af hørmåtter. Der må derfor fokuseres på andre værdier så som miljøbevidsthed, indeklima og mindskning af affald til deponi for at fremme anvendelsen af hørisolering.

Institutionen blev indviet i maj 2002 og giver nu dagligt plads til 70 børn. Der har siden været udtrykt stor tilfredshed med indeklimaet. Fugtmålingerne tyder indtil videre ikke på skadelig fugtophobning, men måleperioden fortsættes hen over vinteren 2002/03.

Kontakt
Thomas Carstens, Arkitema K/S, Frederiksgade 32, 8000 Århus C
Tlf.: 70 11 70 11
Fax: 86 13 70 11
E-post: tc@arkitema.dk
Internet: http://www.arkitema.dk/

Nøgleord
arbejdsmiljø, bygningsbeskrivelse, demonstrationsbyggeri, fugt, hørisolering, indbygning, indeklima, udførelse.