EU standarder for isoleringsmaterialer af cellulosefibre

Landsforeningen for Økologisk Byggeri, Faggruppen Alternativ Isolering v/ Kurt Stokbæk. Januar 2003. 4 s. + 29 s. bilag.
Elektronisk udgave af rapporten: www.alternativisolering.dk/download/EU standarder for isoleringsmaterialer af cellulosefibre/00-58.pdf (kræver Adobe Acrobat Reader)

Formål
At sikre at celluloseindustrien via en LØB repræsentant er repræsenteret og øver indflydelse på viderebehandlingen af EU standarder for isoleringsmaterialer af cellulosefibre samt ved udarbejdelsen af forslag til prøvningsstandard for produktionskontrol af sætning i løsfylds-isoleringsmaterialer.

Fremgangsmåde
Repræsentanten for LØB har deltaget i en række arbejdsgruppemøder under CEN/TC 88 "Thermal insulating materials and products", dels i selve arbejdsgruppen (WG15), dels i en undergruppe (TG7) der udarbejder det tekniske oplæg til produktstandarden. Den indledende del af dette arbejde er rapporteret særskilt.

Det viste sig nødvendigt for LØBs repræsentant at fokusere sin indsats på at sikre udarbejdelsen af produktstandarden, mens indsatsen i forbindelse med prøvningsstandarden for produktionskontrol af sætning måtte nedprioriteres.

Resultat
Ved møderne er der udarbejdet et teknisk oplæg til en produktstandard i form af et udkast nr. 10. Dette oplæg er accepteret i WG15 og er under indarbejdelse i WG15 formatet. Formanden for WG15 forestår dels dette arbejde, dels udarbejdelsen af manglende regler vedrørende sætning og brandforhold, samt færdiggørelsen af en del 2 standard for installationsfasen.

Kontakt
Kurt Stokbæk, KS-BYGGETEKNISK SERVICE, Bonderupvej 8, 2665 Vallensbæk Strand
Tlf.: 43 73 28 61
Fax: 43 73 28 61

Nøgleord
celluloseisolering, løsfyld, standardisering, varmeisolering.