Kvarterhus i Kolding - Analyse, demonstration og måling af alternative isoleringsmaterialer i fuld skala

Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S, København, 11 s., juni 2002. Projektet er også beskrevet i Boligen 5/2002.

Efterfølgende har der været gennemført en række målinger, der skulle dokumentere at huset levede op til intentionerne om ressourcebevidsthed og bæredygtighed. De er beskrevet i rapporten "Kvarterhuset Kolding - Afsluttende rapport" fra 2006. Selve huset har sin egen hjemmeside på www.kvarterhus.dk.

Formål
At demonstrere anvendelsen af alternative isoleringsmaterialer i fuld skala i et kvarterhus i Kolding, som er et nyopført medborgerhus baseret på energirigtige og økologiske byggeprincipper.

Fremgangsmåde og resultat
I perioden 2000-2001 er opført et kvarterhus i Kolding, der bl.a. inkluderer et solcelleanlæg, en glastilbygning med passiv solvarme samt naturlig ventilation med passiv køling. Huset er isoleret med hørisolering og mineraluld.
Hørisolering anvendes i alle ydervægge, der er opført med tung bagmur. Mineraluld anvendes i tagkonstruktionen pga. usikkerhed omkring fugtforholdene i den valgte konstruktionsudformning.
I en række demonstrationsfelter ved indgangen demonstreres anvendelse af hørisolering, ekspanderet perlit, papirisolering og mineraluld. Fugt- og temperaturforholdene i isoleringen i disse felter måles løbende.

Kontakt
Bruno Nielsen, Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S, Vesterbrogade 124 B, 4.sal, 1620 København V
Tlf.: 33 26 73 00
Fax: 33 26 73 01
E-post: esb.cph@esbensen.dk
Internet: http://www.esbensen.dk/

Nøgleord
Demonstrationsbyggeri, hørisolering, mineraluld, bygningsintegrerede solceller, dagslys, naturlig ventilation.