Brug af alternativ isolering i forbindelse med renovering af ældre etageejendom

Formål
At afprøve mulighederne for anvendelse af alternative isoleringsmaterialer, nye arbejdsmetoder og materialer der reducerer miljø- og arbejdsmiljøbelastningen mest muligt.

Fremgangsmåde
Beskrivelse afventer projektets afslutning. Der henvises i øvrigt til referat fra seminar i Middelfart 1. oktober 2001.

Resultat
Forventes afsluttet 2004.

Kontakt
Lone Zeeberg, Byfornyelsesselskabet København, H.C. Andersens Boulevard 40, 1553 København V
Tlf.: 33 76 60 00
Fax: 33 76 60 95
E-post: lz@byforny.dk
Internet: http://www.byforny.dk/

Nøgleord
Afventer projektets afslutning.