Økologisk campingplads med økologisk isolering

Lars H. Jensen, Gals Klint Camping, Middelfart. Februar 2001. 5 sider.
Elektronisk version af rapporten:
www.alternativisolering.dk/download/Økologisk campingplads med økologisk isolering/98-55.pdf (kræver Adobe Acrobat Reader)

Formål
At opføre et antal bygninger på en campingplads som økologisk byggeri bl.a. med anvendelse af alternativ isolering, forudsat der er tale om løsninger der er økonomisk konkurrencedygtige med traditionelle isoleringsmaterialer.

Fremgangsmåde
Der er opført en økologisk bade- og toiletbygning, en mindre varmecentral, som anvender biobrændsel og to prototyper på campinghytter. Alternativ isolering er anvendt overalt bortset fra en fjernvarmeledning, der forbinder bade- og toiletbygningen med varmecentralen, en BD60 brandvæg mellem biobrændselssilo og fyrrum, samt selve biobrændselskedlen.

I bade- og toiletbygningen er anvendt ekspanderet polystyren i terrændækket og i tagkonstruktionen, samt papirisolering i ydervægge. I tagkonstruktionen er isoleringen udlagt på et bærende lag af 150 mm armeret træbeton, der har en dampspærre på oversiden. Over isoleringen ligger en diffusionsåben tagfolie.

I campinghytterne er anvendt papirisolering i gulv-, væg- og tagkonstruktioner. Hørisolering er anvendt til isolering af bygningsdetaljer, hvor det ikke varm muligt at indblæse papirisolering.

I bade- og toiletbygningen består væggene indvendigt af 100 mm letbetonelementer med et træskelet udenpå og 150 mm papirisolering. Kommunens bygningsmyndighed var forbeholden overfor papirisolering i væggene på grund af brandfaren, hvorefter en brandteknisk udtalelse blev fremskaffet.

Resultat
Rapporten konkluderer, at det er muligt at isolere med miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering uden meromkostninger i forhold til traditionel isolering. Det konkluderes desuden, at risikoen for kuldebroer er væsentlig lavere ved anvendelse af papirisolering fremfor mineraluldsisolering.

Rapporten anbefaler at udføre en byggeteknisk undersøgelse for at be/afkræfte en påstand om, at udgiften ved indblæsning af papirisolering, fremfor montering af måtter er væsentlig billigere pga. mindre tidsforbrug. Der er ikke foretaget et decideret studie af tidsforbruget ved montering / indblæsning af isoleringen i dette projekt.

På det tidspunkt, hvor projektet blev gennemført, blev hørisolering vurderet at være for dyrt og for vanskelig at håndtere pga. manglende værktøj til tilskæring.

Ekspanderet polystyren kan ifølge rapporten både prismæssigt og håndteringsmæssigt konkurrere med mineraluldsisolering.

Merudgifter i forbindelse med anvendelse af alternativ isolering har primært været på rådgiversiden pga. behovet for udvikling af nye metoder. Det vurderes at ekstraomkostninger er af en art, der kan elimineres i takt med at der udvikles standardløsninger for konstruktioner med alternativ isolering.

Der efterlyses produkter til teknisk isolering af bl.a. rør og beholdere, baseret på alternativ isolering.

Kontakt
Lars H. Jensen , Gals Klint Camping, Galsklintvej 11, 5500 Middelfart
Tlf.: 64 41 20 59
Fax: 64 41 81 59
E-post: galsklint@dk-camp.dk
Internet: http://www.galsklint.dk/

Nøgleord
bygningsbeskrivelse, celleplast (polystyren), hørisolering, indbygning, papirisolering, udførelse/projektering, økonomi.