Standardiseringsarbejde mv.

Hans Dollerup og Kurt Stokbæk for Landsforeningen Økologisk Byggeri, faggruppen for alternativ isolering. Århus, oktober 1999. 6 s.
Elektronisk version af rapporten: www.alternativisolering.dk/download/Standardiseringsarbejde mv/99-14.pdf (kræver Adobe Acrobat Reader)

Formål
Projektets formål er at få etableret og organiseret et fælles arbejde i en nyoprettet faggruppe for alternativ isolering under Landsforeningen Økologisk Byggeri, at få indflydelse på den igangværende revision af DS 418 Beregning af bygningers varmetab samt at etablere et samarbejde med Dansk Standard (DS), Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) og Varmeisoleringskontrollen (VIK).

Fremgangsmåde
Afholdelse af møder i faggruppen, samt møder med DS, SBI samt VIK.

Resultat
Der er dannet en faggruppe for alternativ isolering under LØB og etableret samarbejde med DS, SBI samt VIK. Samarbejdet internt i gruppen og med eksterne parter forløber tilfredsstillende. Samarbejdet forventes fortsat ud over bevillingsperioden.

Der er udarbejdet forslag til fastlæggelse af praktiske lambdaværdier (varmeledningsevne), fastlagt individuelt for specifikke produkter, samt revision af reglerne for sætningstillæg og densitet.

Der er rettet henvendelse til forsikringsselskabernes organisation "Forsikring og Pension" med henblik på at samarbejde om regler for forsikring af bygninger, isoleret med alternative isoleringsmaterialer.

Kontakt
Hans Dollerup, Landsforeningen Økologisk Byggeri, Dannebrogsgade 8A, 8000 Århus C
Tlf.: 86 13 44 23
Fax: 86 76 36 15
E-post: hansdollerup@get2net.dk eller hansdollerup@get2net.dk
Internet: http://www.lob.dk/

Nøgleord
løsfyld, standardisering, sætning, varmeledningsevne.