Miljøisolering i kvarterløftet i Randers

Rapporten fra projektet kan findes her i elektronisk udgave (2 MB): http://www.alternativisolering.dk/download/Miljøisolering i Kvarterløft Randers/slutrapport.pdf. Projektgruppen for Miljøisolering i Kvarterløft Randers, 2004.

Formål
At afprøve papirisolering og andre miljøisoleringsformer på 13 ejendomme i kvarterløftsområdet i Randers i et forsøg på at nedsætte de arbejdsmiljømæssige problemer ved isoleringsarbejde, samt skabe et mere bæredygtigt byggeri ved brug af miljørigtige isoleringsmaterialer.

Seminar
Projektet er omtalt i referatet fra seminar i Middelfart 1. oktober 2001.

Kontakt
Frants Thaning, Grøn Guide, Kvarterløftkontoret, Niels Brocksgade 10A, 8900 Randers
Tlf.: 89 15 11 51 / 21 25 11 51
Fax: 89 15 11 53
E-post: ft@ggft.dk
Internet: http://www.ggft.dk/

Nøgleord
demonstrationsbyggeri, ekspanderet polystyren, hørisolering, indbygning/indblæsning, papirisolering, (ekspanderet) perlit, renovering, udførelse/projektering