Munkeengen

Karsten Schrøder, Kommunale Bygninger, Hillerød Kommune, januar 2001. 3 sider + 7 sider bilag.
Elektronisk version af rapporten: www.alternativisolering.dk/download/Munkeengen/99-23.pdf (kræver Adobe Acrobat Reader). Den elektroniske udgave er uden bilag.

Formål
At udføre isolering af en ny daginstitution med papirisolering, samt at demonstrere materialet og de opnåede erfaringer med brugen af dette for interesserede fagfolk og myndigheder i lokalområdet.

Fremgangsmåde
Loftsopbygningen i et konventionelt daginstitutionsbyggeri blev omprojekteret under hensyntagen til anvendelse af papirisolering i stedet for mineraluldsisolering.

Indblæsning af papirisolering blev udført af Miljø Isolering ApS. Indblæsningen foregik med beskyttelsesudstyr på et tidspunkt hvor ingen andre fag var tilstede.

I forbindelse med færdiggørelsen af isoleringsarbejdet blev afholdt et åbent hus arrangement for interesserede fra lokalområdet.

Resultat
Omprojekteringen viste at det var nødvendigt at øge isoleringstykkelsen på loftet med 45 mm i forhold til isolering med mineraluld for at overholde varmeisolerings-, brand- og lydreguleringskrav. Den tekniske afklaring og godkendelse af den valgte løsning forløb gnidningsfrit.

Papirisoleringens evne til at fylde ud omkring rørgennemføringer, i svært tilgængelige hulrum mv. blev vurderet positivt.

I forbindelse med 1- og 5-års eftersyn vil der blive gjort status mht. tilstanden af den indblæste papirisolering.

Kontakt
Karsten Schrøder, Hillerød Kommune, Kommunale Bygninger, Frederiksgade 7, 3400 Hillerød
Tlf.: 48 20 26 63
Fax: 48 24 23 21
E-post: ks@hillkomm.dk
Internet: http://www.hillerod.dk/

Nøgleord
demonstrationsbyggeri, papirisolering, udførelse/projektering.