Indblæst papirisolering og hørgranulat i ydervæg med bagmur af ubrændte lersten

Dokumentationsrapport vedrørende byggetekniske løsninger for demonstrationsprojektet
David Udbjerg, Egen Vinding og Datter ApS og Georg Christensen, Bygge- og Miljøteknik A/S. Egen Vinding og Datter ApS, Ringsted, november 2001. 8 s.
Elektronisk version af rapporten: www.alternativisolering.dk/download/Indblæst papirisolering og hørgranulat i ydervæg med bagmur af ubrændte lersten/99-42A.pdf (kræver Adobe Acrobat Reader)
Dokumentationsrapport for fugttekniske målinger i demonstrationsprojektet
David Udbjerg, Egen Vinding og Datter ApS og Georg Christensen, Bygge- og Miljøteknik A/S. Bygge- og Miljøteknik A/S, Vedbæk, juni 2002. 8 s. + 20 s. bilag.
Elektronisk version af rapporten: www.alternativisolering.dk/download/Indblæst papirisolering og hørgranulat i ydervæg med bagmur af ubrændte lersten/99-42B.pdf (kræver Adobe Acrobat Reader)

Formål
At beskrive de byggetekniske løsninger for et nybygget hus, hvor ydervæggen består af en bærende træskelet-konstruktion isoleret med papir- og hørisolering og en ikke-bærende bagmur af ubrændte lersten. At eftervise, at den pågældende ydervægskonstruktion kan fungere fugtteknisk tilfredsstillende, når stenene ikke er udtørret til rumklima inden indbygning. At undersøge om eventuelle høje fugtindhold i konstruktionerne kunne føres tilbage til et usædvanligt højt fugtindhold i boligen.

Fremgangsmåde
Der er opført et enfamiliehus i 2 etager med i alt 249 m2 boligareal. Ydervægge er opbygget som bærende træskeletkonstruktion med lodret træbeklædning og 195 mm papirisolering. I den ene væg blev dog indblæst hørgranulat. Papirisoleringen er indblæst med en densitet på 55 kg/m3, hørgranulat med en densitet på 90 kg/m3. Som ikke-bærende bagvæg benyttes ubrændte lersten med en diffusionsåben overfladebehandling. Tagkonstruktionen består af traditionelle hanebåndsspærfag. Skråvæggene er isoleret med 195 mm papirisolering, hånebåndsloftet med 250 mm papirisolering. Hverken tag eller ydervægge indeholder dampbremse, men det er vha. tape og spartling tilstræbt at konstruktionerne er lufttætte. Den første rapport beskriver også de øvrige konstruktioner samt husets installationer i form af regnvandsopsamling, toiletter, spildevand, opvarmningssystem og solfanger.

Der er udført fugttekniske beregninger der viser, at der selv med to lag vindgips foran isoleringen ikke vil optræde kondensation og dermed risiko for fugtophobning på bagsiden af vindgipsen, forudsat at lerstenene er udtørret til rumklima. I det aktuelle byggeri er stenene ikke udtørret inden indbygning.

Der er udført fugtmålinger såvel i ydervæggen som inde i huset. Fugtmålinger i væggen er sket vha. fugtmåledyvler placeret i fodrem, samt i træstolper, i isoleringen umiddelbart bag vindspærren og i bagvæggen af lersten, såvel nederst som øverst. Fugtmålinger er udført såvel i papir- som i hørisoleringen. Fugtmålingerne er foregået fra sommeren 2000, hvor indflytning skete, til sommeren 2002, med ca. 2 måneders mellemrum. Fugt- og temperaturforhold i boligen er registreret i løbet af de to vintre i måleperioden. Målinger foregik henholdsvis i køkken/alrum og i stuen.

Resultat
Det færdige hus opfylder bygherrens intentioner mht. valg af materialer, konstruktioner og installationer. Der har under byggeforløbet været et positivt samarbejde mellem bygherrer, rådgivere og entreprenører, som alle havde den fornødne evne og vilje til at gennemføre et byggeri med mange nye miljørigtige løsninger.

Målinger af fugtforhold i de træbeklædte træskeletvægge med papirisolering eller hørgranulat samt en bagvæg af ubrændte lersten - uden en traditionel dampbremse - har vist, at fugtforholdene i ydervægskonstruktionen er helt forsvarlige, også i løbet af den første kritiske vintersæson, hvor byggefugten tørrer ud.

Indeklimamålinger har vist fugt- og temperaturforhold, som ikke afviger fra en bolig med helt traditionelle ydervægskonstruktioner. Det er således ikke muligt ved målingerne at konstatere, at der skulle være tale om et særligt gunstigt indeklima i et hus med ydervægge uden dampbremse.

På basis af de i dette projekt gennemførte målinger af fugtforhold i ydervægskonstruktionerne samt målinger af indeklimaet har det ikke været muligt at påvise særlige fugtudjævnende forhold som følge af de ubrændte lersten.


Kontakt

David Udbjerg, Egen Vinding og Datter ApS
Haslevvej 81, 4100 Ringsted
Tlf.: 57 61 77 01
Fax: 57 67 18 18
E-post: egenvinding@egenvinding.dk
Internet: http://www.egenvinding.dk

Georg Christensen, Bygge- og Miljøteknik A/S
Staktoften 20, 2950 Vedbæk
Tlf.: 45 66 29 22
Fax: 45 66 49 22
E-post: gc@bmd.dk
Internet: http://www.bmd.dk/

Nøgleord
bygningsbeskrivelse, dampbremse, demonstrationsbyggeri, fugtberegninger, fugtmåling, hørisolering, indeklima, løsfyld, papirisolering.