Afstøvning af Papiruld. Slutrapport

Claus Skov, Miljø Isolering Aps, Hillerød, 2 s., marts 1999.
Elektronisk version af rapporten: www.alternativisolering.dk/download/Afstøvning af papiruld. Slutrapport/afstoevning.pdf (33 KB) (kræver Adobe Acrobat Reader).

Undersøgelse af mobilt støv i afstøvet Papiruld

O. Jørgensen og T. Schneider, Arbejdsmiljøinstituttet, København, 22 s. 1999.
Elektronisk version af rapporten: www.alternativisolering.dk/download/Afstøvning af papiruld. Slutrapport/Mobilt_stoev.pdf (3,3 MB) (kræver Adobe Acrobat Reader).

Formål
Miljø Isolerings projekt har haft til formål at undersøge og dokumentere muligheden for væsentligt at nedbringe støvet i Papiruld, ved kilden.

Formålet med Arbejdsmiljøinstituttets (AMI) undersøgelser har været efterfølgende at sammenligne koncentrationerne af biologisk relevante partikler i Papiruld, afstøvet ved tre forskellige metoder eller testforløb. Ved biologisk relevante partikler forstås her partikler, der enten deponeres i næse og svælg eller i luftrøret og luftrørsforgreningerne, herunder lungerne.

En anden del af undersøgelsen havde til formål at give en mikroskopisk beskrivelse af de brandhæmmende saltes vedhæftning til papirfibrene.

Fremgangsmåde
Miljø Isolering har indsamlet viden om støvseparation, og der er indhentet oplysninger fra leverandører af materiale-behandlingsanlæg samt fra konsulent med ekspertise i materialeseparation. Der blev opbygget en separationsenhed, som blev koblet til det anlæg, der fremstiller Papiruld, og udført en række testkørsler.

En subjektiv vurdering af afstøvet Papiruld er foretaget af en autoriseret isolatør, der ikke kunne konstatere væsentlige ændringer i materialet, men observerede at støvet "lagde sig" hurtigere.

Den efterfølgende undersøgelse hos AMI omfattede såvel partikler og papirfibre af flere størrelsesklasser og af uorganiske krystaller. Den blev derfor gennemført ved brug af støvtromle, virtuel impactor (Respicon), optisk polarisation mikroskop og scanning elektron mikroskop kombineret med energi dispersiv spektrometri. De enkelte instrumenter og metoder omtales nærmere i rapporten.

Undersøgelsen blev gennemført i fire faser. I den første fase blev der foretaget en række piloteksperimenter med støvtromlen og med håndtering af de filtre, hvorpå det mobile støv var opsamlet. Endvidere blev der udviklet en speciel præparations-teknik til fremstilling af mikroskoppræparater af opsamlingsfiltrene. I anden fase blev dustiness indekset bestemt for Papiruld afstøvet ved tre forskellige metoder eller testkørsler (forskellige hastigheder af de aggregater som i sidste ende gør det muligt at suge de fineste støvpartikler bort). Endvidere blev fraktionerne af biologisk relevante partikler og fibre kvantificeret ved Respicon målinger og med kvantitativ optisk mikroskopi. I de følgende to faser blev målingerne fra de to foregående eksperimenter gentaget, under en kontrolleret relativ luftfugtighed på henholdsvis 20, 40 og 80%.

Resultat
Støvseparation har vist sig at være en farbar vej til at sikre et lavere niveau af støv i Papiruld, hvorved brugerne af dette produkt udsættes for en mindre eksponering. Forløbet har endvidere medført, at Miljø Isolering har konstateret, hvilke fysiske parametre der yderligere kan reducere indholdet af støv i Papiruld.

AMI’s undersøgelser viser, at effektiviteten af afstøvningsmetoderne er stærkt varierende. For de to første testkørslers vedkommende var der ingen synlig forskel på massekoncentrationerne af de biologisk relevante partikler afgivet fra afstøvet og ikke afstøvet Papiruld. I støvet fra papiruld afstøvet ved den tredje testkørsel var massekoncentrationen af biologisk relevante partikler derimod reduceret med mellem 20 og 30% i forhold til ikke afstøvet papirisolering.

Afstøvningsmetoderne fjerner overvejende fibre med diameter på under 0,015 mm. Luftens relative fugtighed har en klar, men ikke markant indflydelse på støvafgivelsen. Ændres luftens relative fugtighed fra 20 til 80%, forøges støvafgivelsen med 5 til 10%.

De brandhæmmende salte, der tilsættes papirulden, findes som et løst pulver i papirulden.

Kontakt
Claus Skov, Miljø Isolering Aps, Postboks 1, Brødeskovvej 40, 3400 Hillerød.
Tlf: 48 14 11 88
Fax: 48 14 11 85
E-post: skov@papiruld.dk
Internet: http://www.papiruld.dk/

Nøgleord
arbejdsmiljø, cellulosefibre, løsfyld, papirisolering, produkter, produktudvikling, udførelse.