Forekomst af bor i indeklimaet

Et pilotstudie

T. Schneider, Arbejdsmiljøinstituttet, 8 s. + bilag, september 1999.
Elektronisk version af rapporten: www.alternativisolering.dk/download/Forekomst af bor i indeklimaet. Et pilotstudie/bor_i_indeklimaet.pdf (kræver Adobe Acrobat Reader).

Formål
Formålet med projektet har været ved litteraturstudier og feltmålinger at vurdere størrelsesordenen af borforekomsten i indeklimaet i huse med og uden isoleringsmateriale imprægneret med borholdige stoffer.

Fremgangsmåde
Der er foretaget en litteratursøgning i 14 litteraturdatabaser og i litteratur som forfatteren havde kendskab til.

Der blev målt forekomst af borforbindelser omkring seks boliger i luftbårent støv inde og ude, samt i gulvstøv inde. To boliger var referenceboliger, henholdsvis et parcelhus i landlige omgivelser og et parcelhus i bymæssige omgivelser. De øvrige fire boliger var isoleret med papirbaseret isolering imprægneret med borsyre og boraks. Boligerne var valgt ud fra at de kunne forventes at repræsentere værst tænkelige tilfælde, dvs. der er anvendt produkter med høj koncentration af borforbindelser, i væsentlige mængder og i en bygningskonstruktion uden dampspærre på isoleringens varme side. En enkelt af boligerne havde dog en diffusionsåben dampbremse. Et af husene var endnu under opførelse da målingerne blev udført.

Resultat
Litteratursøgningen frembragte ingen artikler, der beskriver forekomst af borsyre eller boraks i luften i indeklimaet.

På basis af de udførte feltmålinger kan det konkluderes, at forekomsten af bor i indeklimaet ikke, eller kun i meget ringe grad, adskiller sig fra baggrundsforekomsten. Konklusionen skal tages med forbehold, da der kun er udført meget få målinger, men den understøttes dog af laboratoriemålinger.

Kontakt
T. Schneider, Arbejdsmiljøinstituttet, Lersø Parkallé 105, 2100 København Ø.
Tlf: 39 16 52 00
Fax: 39 16 52 01
E-post: TS@ami.dk
Internet: http://www.ami.dk

Nøgleord
indeklima, litteraturstudie, papirisolering, produkter, tilsætningsstoffer (bor).