Borup Seniorby

Bygherre:

 

Seniorandelsboligforeningen Borup Seniorby

Forretningsfører:

 

A/S SeniorByg

Hovedentreprenør:

 

NCC

Arkitektfirma:

 

Aaskov & Østergaard

Rådgivende ingeniør:

 

Rambøll

Nærmere beskrivelse af byggeriet findes på:
http://www.alternativisolering.dk/borup_seniorby/index.htm

En kort beskrivelse af de udførte fugt- og temperaturmålinger findes på:
http://www.alternativisolering.dk/referat-09-10-03.htm søg under Torben Valdbjørn Rasmussen
og er rapporteret i:
Måling på alternative isoleringsmaterialer (http://www.alternativisolering.dk/download/Borup Seniorby/Dokumentation058.pdf)

Praktiske erfaringer med byggeriet er rapporteret i:
Praktiske erfaringer med alternative isoleringsmaterialer (http://www.alternativisolering.dk/download/Borup Seniorby/Resultater036.pdf)

Formål
Borup Seniorby er et demonstrationsprojekt, der har til formål at anvende alternative isoleringsmaterialer i en række boliger på en måde, som byggeteknisk virker overbevisende for projekterende og udførende.

For at demonstrere isoleringsmaterialernes egnethed foretages en registrering af fugt- og temperaturforhold i de enkelte isoleringsmaterialer, udenfor boligerne og i boligerne (By og Byg). Samtidig skal det undersøges, om der er arbejdsmiljøgener knyttet til de valgte produkter og den valgte arbejdsproces (Arbejdsmiljøinstituttet, AMI).

Fremgangsmåde
Bebyggelsen opføres med 24 seniorboliger – fordelt på 3 længehuse i et eller to plan. 7 forskellige alternative isoleringsmaterialer indbygges i disse boliger, 2 boliger med hvert isoleringsmateriale. I de resterende boliger benyttes mineraluldsprodukter.

Følgende materialer indgår: Hørisolering fra Holbæk Byggemateriale Compagni a/s (tysk produceret) og fra Dansk Naturisolering A/S (dansk produceret), papirisolering fra henholdsvis Miljø Isolering ApS, Isodan Danmark ApS og Ekofiber, træfiberisolering fra Thermocell (løsfyldsisolering fremstillet af ny cellulose) samt ekspanderet perlit fra Nordisk Perlite ApS. Som reference anvendes materialer fra Rockwool A/S og Saint-Gobain Isover a/s (tidl. Glasuld). De to hørprodukter leveres som måtter, mens træfiberisolering, ekspanderet perlit og de tre typer papirisolering leveres som løsfyld.

Alternativ isolering anvendes såvel i facade som på loft. For at det skal være muligt at sammenligne de enkelte materialer med hinanden, udføres en afdækning således at alle materialer får samme vejrligspåvirkning.

AMI vil mens isoleringsarbejdet foregår, følge de enkelte håndværkere med måleudstyr, således at det er muligt at måle den støvmængde der opstår, når der udføres isoleringsarbejde. Disse målinger foregår af praktiske grunde ikke i Borup, men hos By og Byg, da gentagne udsættelser af byggeprocessen i Borup ikke er foreneligt med AMI’s arbejdsrutiner.

Udover en løbende registrering af fugt og temperatur i isoleringen, udenfor boligerne og i boligerne, undersøges byggeriet for kuldebroer forårsaget af eventuelle sætninger i isoleringen efter 2 sæsoners anvendelse. Eventuel sætning af isoleringen registreres ved at foretage termografering af alle ydervægge.

Resultat
Det første spadestik til opførelsen af Borup Seniorby blev udført i sommeren 2000 og isoleringsarbejdet blev udført i første halvdel af 2001. Målinger af fugt og temperatur er igangsat primo 2002 og forløber indtil foråret 2003. Projektet er afsluttet med to rapporter i 2004, dels vedr. de praktiske erfaringer, dels vedr. fugt- og temperaturmålinger, jf. ovenfor.

Resultatet af AMI’s målinger af støvmængder mv. er præsenteret i en særskilt rapport.

Kontakt
Torben Valdbjørn Rasmussen, Statens Byggeforskningsinstitut, Postboks 119, DK-2970 Hørsholm
Tlf.: 45 86 55 33
Fax: 45 86 75 35
E-post: tvr@sbi.dk
Internet: http://www.sbi.dk/

Nøgleord
arbejdsmiljø, bygningsbeskrivelse, demonstrationsbyggeri, fugtmåling, hørisolering, indbygning/indblæsning, løsfyld, mineraluldsisolering, papirisolering, (ekspanderet) perlit, termografering, træfiberisolering, udførelse.