Brandmodstandsbidrag for alternative isoleringsmaterialer

Frede Christensen, Ejnar Danø, Dansk Brandteknisk Institut, Hvidovre. 8 s. + 13 s. bilag, september 2000.
Elektronisk version af rapporten: www.alternativisolering.dk/download/Brandmodstandsbidrag for alternative isoleringsmaterialer/brandmodstandsbidrag.pdf (kræver Adobe Acrobat Reader).

Formål
At få undersøgt størrelsen af brandmodstandsbidraget fra alternative isoleringsmaterialer. De anførte resultater i rapporten er udelukkende en første indikation af størrelsen af disse bidrag, når materialerne er indbygget uden fastholdelse.

Rapporten er et sammendrag af tre prøvningsrapporter.

Fremgangsmåde
Der er udført prøvninger i overensstemmelse med DS 1051.1 (Brandprøvning. Bygningsdeles modstandsevne mod brand) og foretaget vurdering af brandmodstandsbidraget i overensstemmelse med DS 1052.1 (Brandteknisk klassifikation. Modstandsevne mod brand). Brandmodstandsbidraget er vurderet ud fra temperaturstigningen målt i 3 snit.
Prøvning er udført med papirisolering i pladeform og som løsfyld, samt med PS-celleplast og hørisolering i pladeform.
Tre typer af papirisolering blev afprøvet, udtrykt ved mængden og typen af tilsætningsstoffer.

Materialerne blev monteret eller indblæst i et pladefelt på 100 x 550 x 2875 mm uden nogen form for fastholdelse (svarende fx til indblæsning i en hulmur) med en 12 mm spånplade på hver side. Spånpladerne var fastgjort til et træskelet af 50x100 mm fyrretræ med 60 mm lange søm pr. 150 mm. Pladefelterne blev monteret fire og fire i en betonramme med lysningsmål 3000x3000 mm og udgjorde forsiden af ovnen.

Der blev udført en tilsvarende prøvning uden isoleringsmateriale.

Resultat
Den primære konklusion, der kan drages af de orienterende prøvninger udført i projektet, er ifølge rapporten, at hvis der ikke foretages foranstaltninger der hindrer nedfald af isoleringsmateriale, så er brandmodstandsbidraget fra disse materialer yderst begrænset; højst 4 minutter i forhold til en situation uden isoleringsmateriale.

Brandmodstandsbidraget fra spånpladerne på den eksponerede side af pladefelterne har ikke været påvirket af det bagvedliggende isoleringsmateriale.

(By og Byg kommentar: Disse prøvninger har givet anledning til stor diskussion. I et efterfølgende projekt hos Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut undersøges derfor brandmodstandsbidraget for alternative isoleringsmaterialer med fastholdelsessystem (Titel på rapporten: "Brandmodstandsbidrag for alternative isoleringsmaterialer med fastholdelsessystem").
DBI har tidligere udgivet rapporten "
Bygningsdele med celluloseuld og høruld – Eksempler" hvor der ses bort fra brandmodstandsbidraget fra disse isoleringsmaterialer).

Kontakt
Ejnar Danø, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Jernholmen 12, DK-2650 Hvidovre.
Tlf: 36 34 90 00
Fax: 36 34 90 01
E-post: wj@dift.dk
Internet: http://www.dift.dk/

Nøgleord
brand, celleplast (PS), hørisolering, løsfyld, papirisolering, pladeform.