Sætningsfri indblæsning af løsfyldsisolering i vægge

Torben Valdbjørn Rasmussen. By og Byg Dokumentation 011, By og Byg, Statens Byggeforskningsinstitut, Hørsholm 2001. 75 s. Elektronisk version af rapporten kan findes på sbi.dk under Byggeteknik > Isoleringsmaterialer.

Formål
Projektet har til formål at karakterisere mekanismerne bag sætninger i cellulosebaserede løsfyldsisoleringer for derved at gøre det muligt ved fremtidige anvendelser at eliminere sætninger. Den foreliggende rapport beskæftiger sig med den indbygningsteknik, hvor isoleringsmaterialet er placeret i lodrette vægge.

Fremgangsmåde
I projektet er væsentlige mekaniske egenskaber, som har indflydelse på sætning af løsfyldsisolering i vægge, blevet undersøgt for en række isoleringsprodukter på det danske byggemarked. Der er tale om papirisolering (2 produkter), træfiberisolering, granuleret hørisolering, granuleret stenuld og ekspanderet perlit (2 typer). De enkelte materialers egenskaber sammenholdes.
Friktionskoefficienterne er bestemt gennem forsøg for fire vægmaterialer (krydsfiner, spånplade, gipsplade og akrylplade) og isoleringsmaterialerne. For alle isoleringsmaterialerne er horisontaltrykforhold bestemt.
Der er udført krybningsforsøg med papirisolering, træfiberisolering, granuleret hørisolering og granuleret stenuld. Forsøgene er udført ved konstant temperatur, tre lastniveauer, forskellige kombinationer af densiteter og to fugtniveauer. Endvidere er der udført krybningsforsøg ved konstant temperatur og konstant lastniveau med cyklisk varierende relativ luftfugtighed som varierer mellem 50 og 80 % RF. Til verifikation af den udarbejdede model gennemføres to fuldskalaforsøg med vægge isoleret med papirisolering.

Der er udviklet en statisk model til beregning af spændingstilstanden i en løsfyldsisoleret væg. Den dimensionerende spændingstilstand bestemmes ud fra kendskab til væggens karakteristika, isoleringens fugtforhold og indlejringens densitet. Endvidere er der opstillet en model til beskrivelse af isoleringsmaterialers krybning (tidsafhængige deformation).

Resultat
De foreløbige resultater viser, at:

  • Papirisolering indblæst med en densitet på 48 kg/m3 , eller derover, indblæst i et 10 cm tykt, 100 cm bredt og 240 cm højt hulrum i en gipspladevæg kan være volumenstabilt ved konstant relativ luftfugtighed (RF) på 50 %
  • Øges hulrumstykkelsen til 30 cm kræves en indblæst densitet på ca. 53 kg/m3
  • Ved en konstant relativ luftfugtighed på 80 % kræves 63 kg/m3 for at sikre volumenstabilitet.

Endvidere tyder de foreløbige resultater på, at:

  • Papirisolering udlagt på lofter vil have en resulterende densitet efter sætning på højst 48 kg/m3 ved 50 % RF svarende til ca. 43 kg/m3 tørt materiale.

Resultaterne er fremkommet ved anvendelse af den udviklede model kombineret med forsøgsresultater.

Der er foretaget en lang række beregninger med den statiske model, som viser, hvorledes isoleringens dimensionerende spændingstilstand kan bestemmes. Det har vist sig muligt, analytisk og i god overensstemmelse med forsøgsdata, at beskrive løsfyldsisolerings krybning med den anvendte krybningsmodel. Den statiske model kan endvidere anvendes til at foretage en teoretisk optimering af afstanden mellem indblæsningshullerne, således at en ønsket densitet opnås, samtidig med at materialet bliver jævnt fordelt.

Den udviklede model ser ud til at kunne forklare de fænomener, der observeres i praksis. Projektet redegør for de materialemekaniske egenskaber som resulterer i sætninger for løsfyldsisolerede vægge. Ligeledes gøres der rede for de nødvendige værktøjer, som er blevet udviklet i projektet, således at sætninger kan elimineres ved fremtidige anvendelser.

Kontakt
Torben Valdbjørn Rasmussen, By og Byg, Statens Byggeforskningsinstitut, Postboks 119, DK-2970 Hørsholm
Tlf.: 45 86 55 33
Fax: 45 86 75 35
E-post: tvr@sbi.dk
Internet: http://www.sbi.dk/

Nøgleord
friktion, horisontaltrykforhold, hørisolering, krybning, løsfyld, mineraluldsisolering, modeldannelse, papirisolering, ekspanderet perlit, spændingsberegning, sætning, træfiberisolering, volumenstabilitet.