Status for udarbejdelse af EU-produktstandard for løsfyldsisolering af cellulosefibre m.v.

K. Stokbæk, KS - BYGGETEKNISK SERVICE, Vallensbæk Strand, 14 s. (12 s. + 2 forsider til bilag), august 1998.
Elektronisk version af rapporten: www.alternativisolering.dk/download/Status for udarbejdelsen af EU-produktstandard for løsfyldsisolering af cellulosefibre m.v/cellulosefibre.pdf (102 kb) (kræver Adobe Acrobat Reader).

Formål
Projektets formål er at kortlægge og vurdere status for udarbejdelse af en harmoniseret EU-produktstandard for in-situ installerede isoleringsmaterialer af cellulosefibre (løsfyldsprodukt baseret på cellulosefibre). På grundlag heraf skal udarbejdes en statusrapport og konkrete forslag til aktiviteter, der kan fremme udarbejdelsen og sikre et relevant indhold af standarden.

Som supplement skal foretages en summarisk vurdering af de harmoniserede EU-regler for isoleringsmaterialer af fåreuld og hørfibre.

Fremgangsmåde
Projektet er gennemført ved at indsamle foreliggende materiale i form af arbejdsdokumenter, ved samtaler med nøglepersoner og ved deltagelse i møder i relevante arbejdsgrupper. De indsamlede informationer er gransket og vurderet, og der redegøres for resultatet heraf i rapporten, der tilstilles relevante producenter, importører, organisationer og prøvningsinstitutioner.

Resultat
Baseret på en gennemgang af foreliggende dokumenter, på samtaler med nøglepersoner og på deltagelse i møder, konstateres, at udarbejdelsen af forslaget til EU-standard er relativt langt bagud i forhold til tidsplanen opstillet af CEN. Indholdsmæssigt er en lang række specifikationer uafklarede eller mangler helt. Dette gælder især de planlagte annexer til standarden. Det senest udsendte dokument fremgår af rapportens bilag 1.

Årsagen til forsinkelsen er ikke mindst, at der er for få ressourcer (mandtimer) til rådighed i den aktuelle arbejdsgruppe under CEN/TC 88. Der er derfor risiko for, at standarden ikke bliver tilstrækkelig gennemarbejdet til at kunne varetage producenters og importørers interesser, og i værste fald kan det betyde, at EU-Kommissionen fratager CEN opgaven.

Udarbejdelsen af forslaget vil sandsynligvis kunne fremmes og forsinkelserne vil kunne reduceres/elimineres såfremt :

  • WG 15 under CEN/TC 88 afklarer, hvorledes EU-mandatet skal tolkes med hensyn til eventuel opdeling af forslag til standarder for løsfyldsisolering (in-situ produkter)
  • WG 15 afklarer legaliteten af eventuelt at pålægge installatørerne pligter i standarden
  • WG 15 enes om det hensigtsmæssige i at udarbejde standarderne i 1 eller 2 dele (produktion, installation)
  • WG 15 udarbejder fælles retningslinier (model) for standarder for in-situ produkter
  • TG 7 under WG 15 accepterer at anvende dele af allerede udarbejdede og accepterede CEN forslag for in-situ installeret mineraluld direkte eller som grundlag for fælles retningslinier
  • TG 7 får flere ressourcer til rådighed for offentlige midler eller/og fra cellulosefiberindustrien.

Der er desuden konstateret behov for, at der udarbejdes EU-prøvningsmetoder for bestemmelse af tidsafhængig sætning, bestemmelse af luftmodstandstal bestemmelse af sorptionskurver, bestemmelse af modstandsevne mod biologiske angreb og bestemmelse af glødebrand.

For at fremme udarbejdelsen af standarderne bør det derfor overvejes, eventuelt i en overgangsperiode, at anvende eksisterende ISO prøvningsmetoder eller lignende anerkendte metoder.

EU-regler for isoleringsmaterialer af hør og fåreuld er færdigudarbejdet og godkendt af EOTA som såkaldte CUAP (Common Understanding of Assessment Procedure). Disse kan købes hos ETA-Danmark. De kan formentlig først anvendes officielt når de øvrige EU-standarder for isoleringsmaterialer træder i kraft.

Kontakt
K. Stokbæk, Ingeniør HD, KS-BYGGETEKNISK SERVICE, Bonderupvej 8, 2665 Vallensbæk Strand
Tlf: 43 73 28 61
Fax: 43 73 28 61

Nøgleord
celluloseisolering, fåreuldsisolering, hørisolering, løsfyld, standardisering, varmeisolering.