Fixering af formstykker baseret på hør- og hampefibre

Bodil Engberg Pallesen, Landskontoret for Planteavl, Landbrugets Rådgivningscenter, 14 s., 2. rev. udgave, juni 2001.
Elektronisk version af rapporten: www.alternativisolering.dk/download/Fixering af formstykker baseret på hør- og hampefibre. Slutrapport/fixering.pdf(kræver Adobe Acrobat Reader).

Formål
Hovedformålet med projektet har været at vise, at det er muligt at fiksere formstykker (f.eks. isoleringsmåtter) af organiske fibre fra hør og hamp, fremstillet ved en luftformingsproces. Måtterne kan erstatte mineraluld.

Delmål har været at udvikle en metode til fiksering af formstykkerne i en højde på op til 200 mm, herunder udvikle billige systemer til fiberfødning, således at fibre og bindere kan doseres konstant. Samtidig har det været væsentligt at udvikle systemer til skæring af måtterne såvel under produktion samt under oplægning.

Fremgangsmåde
For at kunne fiksere de tykke fibermåtter har det været afgørende at udvikle og opbygge et effektivt fikseringsanlæg i form af en luftovn, der skulle tilkobles det eksisterende måtteanlæg på forsøgsgården Koldkærgård, Landskontoret for Planteavl. På basis af en lille forsøgsovn blev en større forsøgsluftovn dimensioneret således, at den kunne leve op til et krav om høj kapacitet, samtidig med at måtten kunne fikseres jævnt hele vejen ned igennem måtten, uanset om måtten var 100 eller 200 mm tyk.

Der er udviklet og opbygget et doseringssystem til kontinuert, jævn fødning af fibre og bindere.

Der er arbejdet med alternative metoder til skæring af måtterne for at løse problemet med skæring og håndtering af de stærke måtter på en måde, der har været acceptabel for isoleringsarbejderne.

Der er sideløbende gennemført mindre prøveproduktioner med hør og hampemåtter til brug i demonstrationsprojekter og andre projekter under programmet Miljø- og arbejdsmiljøvenlige isoleringsmaterialer, bl.a. på Teknologisk Institut, Statens Byggeforskningsinstitut, Danmarks Tekniske Universitet og Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

Resultat
Det primære resultat af udviklingsarbejdet har været udvikling af en helt ny type luftovn, konstrueret med et luftcirkuleringssystem. Ovnen udnytter energien optimalt, idet varmen genbruges via recirkulation. Luften kan tilføres både nedefra og op igennem produktet samt oppefra og ned igennem produktet.

I fikseringsanlægget føres måtten frem via et bånd (en wire). For at koble det eksisterende formningsanlæg og fikseringsanlæg i forlængelse af hinanden, er der opbygget et transfersystem, således at de formede måtter kan føres frem til fikseringsanlægget.

I projektperioden er udviklet og opbygget et doseringssystem til at føde fibre og bindere, der opfylder kravet til at dosere fibre af hør eller hamp samt bindefibre med en konstant mængde pr. tidsenhed og i en kontinuert proces.

Der er udviklet og afprøvet en række metoder til skæring af de stærke måtter. Vandskæring til brug under fremstillingsprocessen samt elektriske skæresystemer, som anvendes indenfor tekstilindustrien, til brug ved håndtering af måtterne på byggepladsen, blev afprøvet med godt resultat. Projektgruppen har endvidere arbejdet med muligheden for afskæring af måtterne i forbindelse med formning af måtten, således at måtten kommer ud i de ønskede bredder. Ligeledes er foretaget afblænding af wiren, således at luftstrømmen afbrydes i ønskede bredder. Resultatet er fremstilling af måtter i forskellige bredder.

Der er stiftet et produktionsselskab Dansk Naturisolering A/S, som er gået i produktion i indeværende år.

Kontakt
Bodil Engberg Pallesen, Landskontoret for Planteavl, Landbrugets Rådgivningscenter, Udkærsvej 15, 8200 Århus N.
Tlf: 87 40 50 00 Fax: 87 40 50 90
E-post: bdp@lr.dk
Internet: http://www.lr.dk/

Nøgleord
formstykker, hampeisolering, hørisolering, produkter, produktudvikling, varmeisolering.