Formstykker af Papiruld

Claus Skov, Miljø Isolering Aps, 8 s. + bilag, marts 1999.
Elektronisk version af rapporten: www.alternativisolering.dk/download/Formstykker af papiruld. Slutrapport/formstykker.pdf (2,4 Mb) (kræver Adobe Acrobat Reader).

Se også 'Formstykker af papiruld II'.

Formål
Formålet med projektet Formstykker af papiruld har været, gennem vidensindsamling og gennemførelse af produktionsforsøg, at afdække og undersøge forskellige produktionsmuligheder for fremstilling af formstykker af Papiruld.

Fremgangsmåde
Der er foretaget en indsamling af ny viden, hovedsageligt hos samarbejdspartnere, eksterne konsulenter med specialviden på området og Patentdirektoratet.

Der er gennemført produktionseksperimenter med tre metoder: bevægeligt direkte spray, cyklonmetoden og spray med undersug. Fælles for gennemførelsen af produktionseksperimenterne med de tre metoder har været, at de er blevet gennemført med flere koncentrationer af vandige bindemidler.

Den første metode tog udgangspunkt i en metode som producenten har benyttet i årevis, mens cyklonmetoden baserer sig på teknologi fra træindustrien. Den tredje metode, spray mod undersug, blev udviklet på basis af erfaringer med de to første.

Resultat
Ved den første metode, bevægeligt direkte spray, viste der sig at være for mange parametre der kunne influere på resultatet af fremstillingsprocessen.

Cyklonmetoden er ud fra et arbejdsmiljømæssigt synspunkt en bedre metode, fordi opblanding af Papiruld og bindemiddel foregår inde i en lukket beholder. Metoden er dog på nuværende tidspunkt for svær at anvende og kræver videreudvikling.

Der er opnået et velfunderet beslutningsgrundlag og udviklet en fremstillingsmetode (spray mod undersug) der kan danne grundlag for det videre forløb af det samlede udviklingsprojekt, formstykker af Papiruld.

Kontakt
Claus Skov, Miljø Isolering Aps, Postboks 1, Brødeskovvej 40, 3400 Hillerød.
Tlf: 48 14 11 88
Fax: 48 14 11 85
E-post: skov@papiruld.dk
Internet: http://www.papiruld.dk/

Nøgleord
formstykker, papirisolering, produkter, produktudvikling, udførelse.