Afcheckning af fugtmåleceller

Georg Christensen, Bygge- og Miljøteknik ApS, 9 s., Virum, december 1999.
Elektronisk version af rapporten: www.alternativisolering.dk/download/Afcheckning af fugtmåleceller/fugtmaaleceller.pdf (kræver Adobe Acrobat Reader).

Formål
Projektets formål er at vurdere om fugtmålinger foretaget med fugtmåledyvler i alternative isoleringsmaterialer er fejlbehæftede, når isoleringsmaterialerne er imprægneret med borsalte eller andre forbindelser. Fugtmåledyvler påtænkes anvendt til fugtmålinger i demonstrationsbyggerier under Energistyrelsens udviklingsprogram for miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering.

Fremgangsmåde
Laboratorieforsøg med måling af fugtindhold med fugtmåledyvler i:

  • Henholdsvis våd "grød" af celluloseisolering og demineraliseret vand
  • Celluloseisoleret vægelement under kondensation
  • Celluloseisoleret vægelement under vekslen mellem kondensation og udtørring
  • Klimarum med 80 % RF

Resultat
Målinger med fugtmåledyvler i saltimprægnerede isoleringsmaterialer behøver ikke at blive korrigeret såfremt fugtmåledyvlerne ikke på et tidligere tidspunkt har været opfugtet over fibermætningspunktet.

Hvis fugtmåledyvlerne tidligere har været opfugtet over fibermætningspunktet, og der måles inden der efter et par måneder er opnået fugtligevægt, foretages følgende korrektioner:

Målt fugtindhold Korrigeret fugtindhold
20 % 15 %
10 % 9 %

Det er på basis af de her gennemførte undersøgelser ikke muligt at vurdere, hvilke korrektioner der skal gennemføres i det resterende område op imod fibermætningspunktet.

Kontakt
Georg Christensen, Bygge- og Miljøteknik ApS, Skodsborgvej 48A, DK-2830 Virum.
Tlf: 45 83 44 22
Fax: 45 85 11 75
E-post: gc@bmd.dk
Internet: http://www.bmd.dk

Nøgleord
fugt, fugtmåling, løsfyld, papirisolering.