Formstykker baseret på hør- og hampefibre. Slutrapport

Bodil Engberg Pallesen, Landskontoret for Planteavl, Landbrugets Rådgivningscenter, 13 s., Juni 1999. Rev. aug. 1999.
Elektronisk version af rapporten: www.alternativisolering.dk/download/Formstykker baseret på hør- og hampefibre. Slutrapport/hampefibre.pdf (563 kb) (kræver Adobe Acrobat Reader).

Formål
Hovedformålet med projektet har været at vise, at det er muligt at fremstille isoleringsmåtter af organiske fibre fra hør og hamp med en højde (tykkelse) på op til 200 mm. Endvidere at produkterne kan erstatte mineralulds- og glasuldsfibre, der i dag anvendes til isolering, samt undersøge produkternes miljømæssige, arbejdsmiljømæssige og byggetekniske egenskaber. Samtidig er det et mål at kunne fremstille måtter på basis af økologisk dyrket hør eller hamp.

Delmål har været at etablere pilotanlæg til henholdsvis fremstilling af fibre og formning af måtter. Herunder at vurdere anlæggets kapacitet, således at metodens anvendelighed i praksis kan vurderes.

Fremgangsmåde
For at kunne fremstille egnede fibre, der kan formes til måtter, har det været afgørende at etablere et funktionelt fiberanlæg, der har kapacitet til at forarbejde de kraftige hør- og hampestrå på en hensigtsmæssig måde. Landskontoret for Planteavl har tidligere udviklet et mindre pilotanlæg på forsøgsgården Koldkærgård, men har haft store problemer med at håndtere hør- og hampestrå.

I projektet indgår derfor opbygning af et funktionelt pilotanlæg på forsøgsgården Koldkærgård, Landskontoret for Planteavl, delvis på basis af det gamle pilotanlæg. Det nye fiberanlæg er i stand til umiddelbart at håndtere strå fra hør og hamp uden væsentlige problemer. Under processen skættes hør- eller hampestrået (dvs. fibre adskilles fra den træholdige stængel, kaldet skæver), og der produceres afkortede rensede hør- og hampefibre, der kan formes i måtter.

Endvidere er der opbygget et måtteanlæg efter et nyt koncept. Anlægget tager udgangspunkt i et særligt luftformingsprincip, og er i stand til at håndtere relativt lange fibre (20 mm eller længere) mod normalt 3 mm lange cellulosefibre og med en høj kapacitet.

Resultat
Med støtte fra Energistyrelsens udviklingsprogram: "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering" er der etableret et pilotanlæg på forsøgsgården Koldkærgård under Landskontoret for Planteavl, Landbrugets Rådgivningscenter (LR). Pilotanlægget består af et fiberanlæg samt et måtteanlæg til fremstilling af hampe- og hørmåtter. Et anlæg af denne type har aldrig været udviklet før.

På fiberanlægget fremstilles egnede fibre fra hør og hamp. Dette foregår ved en såkaldt kortfiberproces, hvor fibre fra hør og hamp afkortes til en gennemsnitslængde på 20 mm. Teknikken bygger på anvendelse af rødnede hør- og hampefibre. De fremstillede fibre er velegnede til at forme i måtter ved en særlig luftformingsteknik.

Måtterne fremstilles på måtteanlægget ved en formerproces, der er tør og helt støvfri. Der er fremstillet måtter med en højde (tykkelse) på 100-150 mm, med densitet på 20-30 kg/m3 og f.eks. i blanding med cellulosefibre, samt af rene cellulosefibre. Måtterne brandhæmmes uden brug af borsalte. Der tilsættes syntetiske bindefibre (polymere), der vægtmæssigt udgør mindre end 5 vægt%. Som et led i udviklingsarbejdet søges disse erstattet med brandhæmmede bindefibre.

Isoleringsevnen i hørmåtterne er målt til en lambda-værdi (l 10) på 0,038 W/(m K).

Det er ikke muligt med det nuværende projekt at fremstille isoleringsmåtter, der er faste, dvs. varmebundet. Dette vil indebære etablering af bl.a. en ovn, der er en meget bekostelig affære. I et efterfølgende projekt undersøges dette nærmere.

Kontakt
Bodil Engberg Pallesen, Landskontoret for Planteavl, Landbrugets Rådgivningscenter, Udkærsvej 15, 8200 Århus N.
Tlf: 87 40 50 00
Fax: 87 40 50 90
E-post: BDP@lr.dk
Internet: http://www.lr.dk

Nøgleord
formstykker (måtter), hampeisolering, hørisolering, produkter, produktudvikling, varmeisolering.