Konsekvenser for murværkskonstruktioner ved anvendelse af miljø- og arbejdsmiljørigtige isoleringsmaterialer

Keld Egholm, Helge Hansen, Carsten Pedersen, Lene Vissing Pedersen og Hanne Rungø, Teknologisk Institut, Murværk, 44 s., Hasselager, marts 2000. Elektronisk version af rapporten: www.alternativisolering.dk/download/Konsekvenser for murværkskonstruktioner ved anvendelse af miljø- og arbejdsmiljørigtige isoleringsmaterialer/murvaerk.pdf (6,8 Mb) (kræver Adobe Acrobat Reader).

Formål
At vurdere konsekvenserne af at anvende miljø- og arbejdsmiljørigtige isoleringsmaterialer i murværkskonstruktioner. Der er tale om: papirisolering, Cemskum og perlit (ekspanderet vulkansk aske) samt isoleringsmaterialer baseret på hør, hamp og fåreuld.

Fremgangsmåde

 • Opsamling og vurdering af eksisterende viden fra andre projekter under udviklingsprogrammet samt fra leverandører.
 • Vurdering og bedømmelse af sandsynlige hændelsesforløb ud fra Teknologisk Institut, Murværks erfaringer med murværkskonstruktioner og materialer.
 • Orienterende korrosionsprøvning i henhold til ASTM C739 af murbindere og armeringsstål i våd isolering. Udblomstringsprøvning i henhold til MUC-metode 7.85 af teglsten i våd isolering.

Resultat
Ud fra de modtagne oplysninger, de udførte undersøgelser og Teknologisk Institut, Murværks erfaringer anfører rapporten følgende væsentlige konklusioner:

 • Generelt anbefales afdækning af murværk under opførelse for at undgå at vand ledes ind i hulrum.
 • Det er hverken be- eller afkræftet, om fugtspærre eller luftmellemrum er nødvendigt
  ved anvendelse af organiske isoleringsmaterialer (*).
 • Der kunne ikke konstateres en påvirkning af murbindere i form af en øget tendens til udblomstring eller misfarvning af murværket ved anvendelse papirisolering tilsat borforbindelser.
 • Isoleringsmateriale tilsat ammoniumforbindelser (hørisolering) må ikke anvendes sammen med murbindere af tinbronze.
 • Ved anvendelse af meget letflydende materialer som perlit stilles der særlige krav til tætning af konstruktionen.
 • Muligheden for genanvendelse af murværksmaterialer vil generelt set være upåvirket af om alternative isoleringsmaterialer benyttes, men indhold af borforbindelser i isoleringsmaterialer kan evt. give problemer.
 • Adskillelse på byggepladsen af forskellige typer kasseret isoleringsmateriale er vigtigt for genanvendelsesmulighederne og dermed materialernes ry som miljøvenlige.

For hør tilsat ammoniumforbindelser, som flammehæmmere, konkluderer rapporten desuden følgende:

 • Ammoniumforbindelser kan medføre korrosion af nogle metallegeringer anvendt i murbindere og armering, især tinbronze, mens rustfast stål ikke angribes
 • Ammoniumforbindelser kan muligvis medføre mugdannelser / biologisk vækst
 • Ammoniumforbindelser kan øge tendensen til misfarvninger og udblomstringer på formuren
 • Ammoniumforbindelser kan gøre isoleringsmaterialet hydrofilt ("vandelskende") og skærpe kravene til fugtspærre eller ventileret hulrum

En vigtig problemstilling at få afklaret er derfor, om flammehæmmere overhovedet er nødvendige i organiske isoleringsmaterialer (*), der anvendes i hulmure. Bygningsreglementet stiller således ikke krav til brandhæmning af isoleringsmaterialer der anvendes i en hulmur.

Hamp kan betragtes som delvist analogt med hør, hvorved tilsætning af ammoniumforbindelser formodes at have tilsvarende konsekvenser som for hør.

_____________________________

*: i rapporten benyttes betegnelsen fiberformet, organisk isoleringsmateriale, der i denne forbindelse dækker papirisolering, hør, hamp og fåreuld.

(By og Byg kommentar: Der er i denne undersøgelse ikke fundet eksisterende viden der underkender anvendelsen af alternative isoleringsmaterialer i muret ydervæg, forudsat at der tages højde for typen af murbinder ved anvendelse af isoleringsmaterialer med ammoniumforbindelser, samt at der er særlig opmærksomhed mht. at konstruktionen tætnes hvis perlit benyttes som isoleringsmateriale).

Kontakt
Keld Egholm, Teknologisk Institut, Murværk, Teglbækvej 20, 8361 Hasselager.
Tlf: 72 20 38 00
E-post: keld.egholm@teknologisk.dk
Internet: http://www.teknologisk.dk

Nøgleord
cemskum, fåreuldsisolering, genanvendelse, hampeisolering, hørisolering, indbygning/indblæsning, levetid, løsfyld, murværk, papirisolering, (ekspanderet) perlit, varmeisolering.