Metodeforbedring af Papiruldsisolering, 
etape 1 og 2

Henning Baadsmand, Tømrermester Henning Baadsmand, Skanderborg, 8 s., november 2001.
Elektronisk version af rapporten: www.alternativisolering.dk/download/Metodeforbedring af papiruldsisolering/  (kræver Adobe Acrobat Reader).

Formål
Projektets formål har været at gennemføre forbedring af arbejdsmiljøet og kvalitetssikring ved isolering med papirisolering gennem udvikling af en læssemaskine til isoleringsmaterialet, udvikling af en fjernbetjening af start/stop- og blandefunktion på en maskine til indblæsning/udlægning af isolering, samt udvikling af vandtåge mod støvgener ved udlægning af papirisolering.

Fremgangsmåde
Der er opstillet en problemformulering vedrørende udvikling af en læssemaskine til papirisolering. Der er formuleret en række krav, som læssemaskinen skal opfylde og efterfølgende udarbejdet en funktionsbeskrivelse for denne. Læssemaskinen er blevet opbygget og tilsluttet en maskine af mærket Krendl #2000 til findeling og indblæsning af papirisolering. Den samlede kombination af læssemaskine og maskine til findeling og indblæsning er blevet afprøvet ved in-situ indblæsning/udlægning af papirisolering.

Der er opstillet en problemformulering vedrørende udvikling af en fjernbetjening af start-/stop- og blandefunktion på en maskine til indblæsning/udlægning af isolering (isoleringsmaskine). Der er formuleret en række krav, som fjernbetjeningen skal opfylde og efterfølgende udarbejdet en funktionsbeskrivelse for denne. En isoleringsmaskine blev forsynet med en actuator til regulering af blandespjældet, en lille motor til styring af blæserne samt en Telecrane F21A kabelfri fjernbetjening. Den således modificerede isoleringsmaskine er blevet afprøvet ved in-situ indblæsning/udlægning af papirisolering.

I forbindelse med udviklingen af fjernbetjeningen er opstået behov for at kunne aflæse den kraft hvormed indblæsningen foregår, samt åbningen af indblæsningsmaskinens materialespjæld, for at kunne styre blandingsforholdet mellem luft og materiale. Indblæsningsmaskinen er i den forbindelse blevet udstyret med en ny styreboks, der muliggør tilbagemelding af aflæste værdier for kraft og spjældåbning.

Der opstillet en problemformulering vedrørende udvikling af vandtåge mod støvgener ved udlægning af isolering. Der er formuleret et krav om, at den udviklede vandtåge skal kunne fjerne, eller i det mindste dæmpe, støvgenerne mærkbart. Der er foretaget mange forsøg med vandtåger under in-situ indblæsning/udlægning af papirisolering, lige fra forsøg med en almindelig havevander holdt løst i hånden, til forsøg med dyser monteret yderst på isoleringsslangen. Også forsøg med vandtåge fra en malerpumpe er udført.

Resultat
Der er udviklet en læssemaskine til papirisolering, der fungerer tilfredsstillende. Efter at "påfylderen" har vænnet sig til den nye arbejdsproces, er det blevet lettere for ham at følge med, når der skal udlægges store mængder papirisolering. Rygbelastningen er blevet mærkbart mindre.

Det har givet stor bevægelsesfrihed at blive fri for at slæbe en start/stopledning efter sig, i en løkke om halsen. Samtidigt giver det et langt bedre isoleringsflow, at isoleringsstrømmen kan justeres under arbejdet. Tidligere var der en del stop, fordi slangen løb fuld af materiale, eller det støvede mere end nødvendigt, fordi luftmængden var for stor i forhold til materialemængden. Med den nye styreboks er det muligt via fjernbetjeningen såvel at aflæse som at kunne justere forholdet mellem luft og materiale ved at justere indblæsningskraften og/eller spjældåbningen.

Det viser sig, at en finere forstøvning ikke dæmper støvgenerne, men blot blæser væk. Det viser sig, at papirisoleringen under udlægningen kan optage større mængder vand uden at ændre sig. Den falder således ikke sammen, fordi man duscher vand på. Tværtimod danner papirisoleringen en papmachéskorpe, som vinden, særligt på udsatte steder, ikke kan hvirvle rundt med.

Kontakt
Tømrermester Henning Baadsmand, Danmarksvej 1A, 8660 Skanderborg
Tlf: 86 52 03 44
Fax: 86 52 03 44
Mobil: 40 43 13 44

Nøgleord
arbejdsmiljø, løsfyld, papirisolering, produkter, produktudvikling (læssemaskine, isoleringsmaskine).