Brug af alternativ isolering i Finland og Sverige

Morten Hjorslev Hansen; Søren Skibstrup Eriksen. SBI-meddelelse 127, Statens Byggeforskningsinstitut, Hørsholm 2000. 62 s. Elektronisk version af rapporten kan findes på sbi.dk under Byggeteknik > Isoleringsmaterialer.

Formål
At beskrive erfaringer fra Finland og Sverige med brug af cellulosebaserede isoleringsmaterialer (celluloseisolering). Rapporten henvender sig til projekterende samt firmaer, som anvender eller udvikler alternative isoleringsmaterialer.

Fremgangsmåde
Erfaringer fra Finland og Sverige med anvendelse af celluloseisolering beskrives, dels papirisolering (genbrugspapir), dels træfiberisolering (frisk cellulose), dels hørisolering (en enkelt konstruktion). Forhold vedrørende materiale-egenskaber og indbygning beskrives. Der vises en række eksempler på svenske og finske konstruktioner med celluloseisolering.

Rapporten er baseret på et litteraturstudie, samtaler med ansatte på VTT Building Technology, Espoo (Statens Tekniska Forskningscentral i Finland) og SP, Borås (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut), interview af producenter, samt in-situ besigtigelser af indbygning af isolering.

Resultat
Celluloseisolering anvendes i dag i Finland og Sverige som alternativt isoleringsmateriale ofte på lige fod med de traditionelle isoleringsmaterialer (mineraluld); ansatte hos VTT Building Technology i Finland anvender det i deres egne boliger. De konstruktionstyper, der er dokumenterede erfaringer med, er hovedsageligt træskeletkonstruktioner.

Isoleringsevnen af celluloseisolering er omtrent på højde med isoleringsevnen af mineraluld. Fugtindhold i cellulose-isolering, i det hygroskopiske område, ser ikke ud til at forringe varmeisoleringsevnen væsentligt. Der er kun fundet en enkelt rapport omhandlende arbejdsmiljøforhold i forbindelse med anvendelse af celluloseisolering. Rapporten er på finsk, og er som følge heraf ikke blevet fremskaffet. Celluloseisolerings svage punkt som isoleringsmateriale er dens brændbarhed og dens biologiske nedbrydelighed. Dette imødekommes i Finland og Sverige ved udstrakt anvendelse af borsyre og Borax som imprægneringsmiddel (tilsætningsstof). I Sverige anvendes også ammoniumpolyfosfat som brandhæmmer.

De svenske og finske erfaringer peger ifølge rapporten på, at det ikke er nødvendigt at anvende en sædvanlig dampspærre i konstruktioner isoleret med alternative isoleringsmaterialer, men at anvendelse af en dampspærre eller en dampbremse betyder lavere fugtindhold i klimaskærmen og dermed en lavere risiko for nedbrydning.
Et lufttæt lag i klimaskærmen anses i både Finland og Sverige for at være af stor positiv betydning for klimaskærmens holdbarhed. En væsentlig funktion af en dampspærre/dampbremse i klimaskærmen er givetvis at sikre denne lufttæthed.
Konstruktionens evne til at "ånde" fremhæves ofte som argument for at udelade dampspærren/-bremsen. Der er ikke fundet dokumentation for vigtigheden af denne evne. Trods de hygroskopiske egenskaber er der ikke fundet nogen væsentlig evne hos celluloseisolering til at udjævne fugtindholdet i konstruktioner over året.

Fælles for Finland og Sverige er, at der benyttes typegodkendelser, der regulerer anvendelsesmulighederne for de alternative isoleringsmaterialer. Producenterne foreskriver som oftest anvendelse af standardiserede konstruktionstyper for at undgå skader og for at kunne foretage en entydig placering af ansvaret, hvis der opstår skader. I Sverige anvendes fortrinsvis løsfyldsisolering, som blæses ind i konstruktioner og ud på lofter. I Finland anvendes disse metoder også, men derudover anvendes ofte vådsprøjtning i væggene. I de senere år er man i Finland endvidere begyndt at bruge celluloseisoleringsmåtter.

Sætning er et velkendt problem ved anvendelse af løsfyldsisolering. Dette problem løses ved i lukkede konstruktioner at indblæse til en given densitet eller ved på lofter at udblæse isoleringen med overhøjde. I Finland løses problemet med sætning af celluloseisoleringen i vægge også ved, at der anvendes vådsprøjtning.

Kontakt
Morten Hjorslev Hansen, By og Byg, Statens Byggeforskningsinstitut, Postboks 119, DK-2970 Hørsholm
Tlf.: 45 86 55 33
Fax: 45 86 75 35
E-post: mhh@sbi.dk
Internet: http://www.sbi.dk/

Nøgleord
bygningsdele - eksempler, celluloseisolering, dampspærre/dampbremse, fugt, indbygning/indblæsning, litteraturstudie, løsfyldsisolering, tilsætningsstoffer, varmeisolering.