Miljøvenlige tekniske bygninger i Sejlflod Kommune

Henrik Grove, Sejlflod Kommune, 2 s., Stads- og Havneingeniøren, nr.11, 1999.
Elektronisk version af artiklen: www.alternativisolering.dk/download/Miljøvenlige tekniske bygninger i Sejlflod Kommune/sejlflod.pdf (kræver Adobe Acrobat Reader).

Formål
At efterprøve hvor langt man kan komme med anvendelse af miljøvenlige byggematerialer og kendt teknik ved overbygning af små pumpestationer, samt at afprøve alternative isoleringsmaterialer til mineraluld.

Fremgangsmåde
En ofte anvendt opbygning på en lille pumpestation er en konstruktion med stålpladebeklædning udvendig, krydsfiner indvendig, evt. med glasfiberbelægning, og tagpap på taget.

Valg af et alternativ til denne løsning med en mindre miljøpåvirkning blev baseret på Statens Byggeforskningsinstituts database for byggematerialers miljøpåvirkninger, samt ønsket om at undgå den syntetiske lim i krydsfineren og benytte en tagbeklædning der kunne genbruges. Valget faldt på en bygning opført med megen anvendelse af træ og med tegl på taget.

Resultat
Der er udført 3 overbygninger til splidevandspumpestationer på traditionelt betonfundament. Bygningerne består af en simpel træstolpekonstruktion beklædt med træfiberplader indvendigt og bræddebeklædning lagt på klink udvendig.
Alt træværk er af ikke-trykimprægneret gran og træfiberpladerne er bundet sammen af den naturlige lim, der findes i træmassen. Der er i øvrigt ikke anvendt lim eller fugemasse i bygningerne.

På taget er lagt teglsten på undertag af træfiberplader, og loftet består af træbetonplader. Bygningen er udformet med stort tagudhæng og med retvendte udvendige brædder af hensyn til den konstruktive træbeskyttelse. Vindtætning af bygningerne er udvendigt foretaget med porøse voksbehandlede træfiberplader og indvendigt med fidelepapir (indpakningspapir) og middelhårde træplader. Bygningerne er overfladebehandlet med en grunding af koldpresset linolie og en oliemaling bestående af linolie, lidt paraffinolie og pigment.

Isoleringsmaterialet er tyske industriprodukter af hør- og bomuldsisolering med en isoleringsevne som mineraluld. Materialerne var behagelige at arbejde med, men især hørisoleringen var vanskelig at skære. Ved at lægge den i pres langs snittet og bruge en skarp kniv, var tilskæring mulig. Konstruktionen bør udformes, så tildannelsesarbejdet for isoleringsmaterialet minimeres. Den væsentligste anke mod de alternative isoleringsmaterialers anvendelse er prisen.

Kontakt
Henrik Grove, Hedeselskabet Miljø og Energi A/S, Sofiendalsvej 88 A, 9200 Aalborg SV
Tlf.: 96 34 88 77
Fax: 96 34 88 89
E-post: heg@hedeselskabet.dk
(evt. Jesper Samsøe Pedersen, Sejlflod Kommune, samsoe@sejlflod.dk)

Nøgleord
arbejdsmiljø, bomuldsisolering, bygningsbeskrivelse, demonstrationsbyggeri, hørisolering, indbygning, udførelse/projektering.