Teknisk isolering uden mineraluld 
– hvilke muligheder har vi ?

Jesper Poulsen, Hans Dollerup, Steffen Christensen, Kim Wagner Nielsen. 18 s + bilag, Isoleringsarbejdernes Landsklub, 2000.
Elektronisk version af rapporten: www.alternativisolering.dk/download/Teknisk isolering uden mineraluld – hvilke muligheder har vi/teknisk_isolering.pdf (kræver Adobe Acrobat Reader).

Formål
At fremskaffe, afprøve og undersøge miljø- og arbejdsmiljøvenlige isoleringsmaterialer til teknisk isolering af rør og beholdere m.m., med henblik på at forbedre arbejdsmiljøet for de ca. 1500 isoleringsarbejdere i Danmark, der dagligt er i berøring med mineraluldsisolering.

Fremgangsmåde

  • Søgning via netværk, litteratur og internet
  • Erfaringsudveksling med miljø- og faglige organisationer
  • Vurdering af produkt- og arbejdsbeskrivelser
  • Besøg hos producenter og leverandører
  • Indkøb og afprøvning af isoleringsmaterialer
  • Evaluering og formidling til en bred kreds af aktører

Resultat
På det tyske marked findes rørskåle fremstillet af hør til enkelte rørstørrelser og måtter af fåreuld der duer til alle rørstørrelser, beholdere samt ventilationskanaler. Produkterne er tilstede, hvis man vil undgå mineraluldsisolering, men de pågældende produkter er ifølge rapporten 3 til 4 gange så dyre som mineraluldsisolering. Skal en professionel håndværker udføre arbejdet vil det blive ca. 20 til 50% dyrere end med mineraluldsisolering. Alene af den grund er det ikke et reelt alternativ uden en produktudvikling af materialer samt udvikling af specialværktøj.

Et væsentligt udbytte af projektet er derfor, at det har initieret en produktudvikling for teknisk isolering hos danske producenter af henholdsvis papir-, hør- og hampisolering, dels af rørskåle, dels måtter mv. til større rør og beholdere etc.

Kontakt
Isoleringsarbejdernes Landsklub
v/ Kim Wagner Nielsen, Skodsborgvej 1, 9270 Klarup
Tlf: 98 31 71 94

Nøgleord
arbejdsmiljø, fåreuldsisolering, hampeisolering, hørisolering, markedsundersøgelse, papirisolering, produkter/produktudvikling, teknisk isolering.