Almennyttige boliger i Vonsild - anvendelse af miljøvenlig isolering

Tegnestuen Mejeriet A/S, Kolding. Projektrapport, januar 2002. 22 s. + 12 s. bilag + rettelsesblad.
Elektronisk version af rapporten (opdateret i henhold til rettelsesblad): www.alternativisolering.dk/download/Almennyttige boliger i Vonsild - anvendelse af miljøvenlig isolering/vonsild.pdf (kræver Adobe Acrobat Reader)

Formål
At fremme anvendelsen af miljørigtige løsninger i byggeriet. At opnå erfaringer med at anvende miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering i et byggeri af 20 almennyttige boliger ved Kolding, herunder at opkvalificere de involverede parter mht. at kunne projektere og udføre projekter med miljørigtig isolering. At formidle den opnåede viden i forbindelse med undervisning på bl.a. Byggeteknisk Højskole i Horsens.

I projektet indgår følgende isoleringsmaterialer: papirisolering som løsfyld, hørisolering som måtter, ekspanderet perlit som granulat og ekspanderet polystyren (EPS) henholdsvis som plader og granulat.

Fremgangsmåde
Rapporten beskriver de anvendte isoleringsmaterialer og de overvejelser af byggeteknisk art der er gjort i forbindelse med valget af isoleringsmaterialer til de forskellige konstruktioner, dvs. om der ud fra brand-, fugt- og udførelsesmæssige forhold har været særlige hensyn at tage.

Tagkonstruktionen er bygget op som et fladt tag med den foreskrevne minimumshældning. Taget isoleres med 200 mm hørisolering. I rapporten redegøres for de brandtekniske overvejelser i den forbindelse og hvilke konsekvenser det har haft rent byggeteknisk. Papirisolering var under overvejelse til tagkonstruktionen, men hørisolering blev valgt i stedet, da taget blev udført som kassetter på fabrik. Hørisolering blev vurderet som det mest egnede til dette formål, da det forefindes som måtter.

Ydervæggene er dels letbeton/teglvægge isoleret med 140 mm EPS-granulat, dels træskeletvægge med letbetonbagmur isoleret med 180 mm hørisolering.

Terrændæk er dels klinkebelagt, dels med parketgulv. Der er anvendt 150 mm EPS-plader som isolering i terrændækket, idet der var ønske om at udføre konstruktionen uden det traditionelle betonlag. Dette valg gav anledning til en række problemer under opførelsen af byggeriet, som der redegøres for i rapporten.

Byggeskadefonden og bygherrens forsikringsselskab har været involveret mht. afklaring af om der var indvendinger mod de valgte konstruktioner. Forudsat konstruktionen var ventileret udadtil, var der ingen indvendinger.

Resultat
Det konkluderes at det ved valget af et isoleringsmateriale til et byggeri er vigtigt at foretage en samlet vurdering af isoleringsevne, tekniske egenskaber, egenskaber i øvrigt, livscyklusvurdering, arbejdsmiljø, bæredygtighed mv.

Rapporten indeholder et skema, hvor en række parametre, der kan spille ind på valget af isoleringsmateriale, er listet, og hvor de aktuelle isoleringsmaterialer kan sammenlignes.

Projektet har givet anledning til en nytænkning på tegnestuen mht. konstruktionsudformning i stedet for at "gøre som man altid har gjort". Det konkluderes, at der med de gældende regler i Bygningsreglement mv. ikke er nogen betænkeligheder ved at anvende alternative isoleringsmaterialer, men at der samtidig er behov for yderligere produktudvikling, fx for at lette tildannelsen af hørmåtter.

Rapporten er en samlet rapportering af projekterne "Almennyttige boliger i Vonsild - anvendelse af alternativ isolering" (J.nr. 75664/00-0009) og "Almennyttige boliger i Vonsild - anvendelse af miljøvenlig isolering" (J.nr. 75664/00-0040).

Kontakt
Søren Nielsen, Tegnestuen Mejeriet A/S, Låsbygade 48, 6000 Kolding
Tlf.: 75 53 78 11
Fax: 75 53 79 78
E-post: sn@mejeriet.dk
Internet: http://www.mejeriet.dk/

Nøgleord
arbejdsmiljø, bygningsbeskrivelse, celleplast (EPS), demonstrationsbyggeri, (formstykker), hørisolering, indbygning/indblæsning, løsfyld, papirisolering, (ekspanderet) perlit, udførelse.