Afstøvning af Papiruld

1. Projektets formål.
Projekt afstøvning af Papiruld har haft til formål at undersøge og dokumentere muligheden for væsentligt at nedbringe støvet i papiruld, ved kilden.

2. Beskrivelse.
Der er blevet indsamlet viden om støvseparation, og der er indhentet oplysninger fra leverandører af materialebehandlingsanlæg samt fra konsulent med ekspertise i materiale separation. Denne viden, blev afstemt efter de tekniske muligheder der var tilstede for at passe forsøget ind i den eksisterende proces.
På basis af ovenstående blev der opbygget en separationsenhed som blev koblet til det anlæg der fremstiller Papiruld.
Der blev herefter foretaget testkørsel i flere forløb.
Udover egne tests er afstøvet papiruld fra udtag: Test 1. leveret til en autoriseret isolatør, for at foretage en subjektiv vurdering af det afstøvede materiale. Isolatøren mente ikke at kunne konstatere væsentlige ændringer i materialet men observerede at støvet "lagde sig" hurtigere. Dette stemmer overens med de første resultater fra arbejdsmiljøinstituttet, der viser at der vægtmæssigt er nogenlunde det samme støvniveau som i referenceprøven, men at der er sket en reduktion af fibre der måler 15/1000 mm og derunder.

De efterfølgende test kørsler og justeringer er gennemført, resultaterne dokumenteres i en rapport fra arbejdsmiljøinstituttet- J.nr. 1999-43-9 - citat fra konklusionen "De undersøgelser som Arbejdsmiljøinstituttet har foretaget på papiruld, der var afstøvet med tre forskellige metoder viser, at effektiviteten er stærkt varierende. For metoderne 1 og 2's vedkommende var der ingen synlig forskel på massekoncentrationerne af de biologisk relevante partikler, afgivet fra afstøvet og ikke afstøvet papiruld. I støvet fra papiruld afstøvet med metode 3 var massekoncentrationen af respirable og thorakale partikler derimod reduceret med mellem 20 og 30% i forhold til ikke afstøvet papiruld.
Afstøvningsmetoderne fjernede overvejende fibre med en diameter på under 15
mm"
citat slut.

På baggrund af de opnåede resultater er der fremstillet 1003 afstøvet Papiruld der stilles tilrådighed for andre projekter under denne pulje, herunder SBI.

4. Konklusion.
Projektet gennemført og vi finder at resultatet er meget tilfredsstillende.
Det er dokumenteret at dette er en farbar vej til at sikre et lavere niveau af støv i produktet, og dermed udsættes brugerne af dette produkt for en mindre eksponering.
Forløbet har endvidere medført at vi har konstateret hvilke fysiske parametre der yderligere kan reducere indholdet af støv i papiruld, vi har til hensigt af fortsætte arbejdet.
Det videre forløb er beskrevet i en projektansøgning til Energistyrelsen med titlen, forsøgsplatform, imprægnering.

Udarbejdet af projektleder Claus Skov, Miljø Isolering ApS. September 1999.