Formstykker af Papiruld

1. Projektets formål.
Formålet med projekt formstykker af Papiruld har været at afdække og undersøge forskellige produktionsmuligheder for fremstilling af formstykker af Papiruld, ved vidensindsamling og gennemførelse af produktionseksperimenter.

2. Beskrivelse.
Projektet blev gennemført i to faser, henholdsvis som feasibilitystudier og industriel forskning. I første fase blev der foretaget indsamling af ny viden, det skete hovedsageligt hos vores samarbejdspartnere samt hos eksterne konsulenter med specialviden på området og patentdirektoratet. Vi har derigennem opdateret vi vores knowhow og struktureret den interne viden på området. På basis af den indsamlede viden blev der skabt grundlag for at afgrænse de sandsynlige produktionsmetoder, produktionseksperimenterne blev planlagt og dermed påbegyndtes anden fase.

3. Produktionseksperimenter.
Eksperimenterne blev gennemført ved hjælp af nedenstående tre metoder.

a. Bevægeligt direkte Spray.
Der blev kun opnået at fremstille ganske få reelle formstykker, og selv de havde let til at delamminere og det var meget svært at forme og tilskære produktet, både under og efter produktion. Metoden forkastes.

b. Cyklon metoden.
Metode b. tog udgangspunkt i den arbejdsmiljømæssige bedste metode, idet opblandingen af bindemidlet og Papirulden skete inden i en cyklon og dermed eliminerede udvikling af støv og oversprøjt. Metoden er svær at anvende, men hvis der blev arbejdet mere med den ville den kunne bruges. Vi besluttede at der i den nuværende situation ikke skulle arbejdes videre med metoden.

c. Spray mod undersug.
Metode c. er baseret på den opnåede viden og erfaringerne fra metode a. og b.
I tør tilstand bliver fibrene jævnt fordelt i transportluften og passerer, via seks sprøjtehoveder, en limtåge, og bliver suget ned på et netbånd med undersug. Materialet er nu ret nemt at bearbejde. Efter aftørring kan det konstateres at det er lykkedes at fremstille formstykker af papiruld.

4. Konklusion.
Projektet gennemført og resultatet er meget tilfredsstillende. Vi har fået et velfunderet beslutnings grundlag for det videre forløb af det samlede udviklingsprojekt, formstykker af Papiruld. Det videre forløb er beskrevet i en projektansøgning til Energistyrelsen, Formstykker af papiruld II, projektet er startet.

Udarbejdet af projektleder Claus Skov, Miljø Isolering ApS. September1999