Formstykker baseret på hør- og hampefibre

Resumé
Konceptet for hør- og hampemåtterne udviklet på Landbrugets Rådgivningscenter er unikt, og bygger på anvendelse af ny teknologi. Udviklingsarbejdet er gennemført i samarbejde med konsulent Marianne Eriksen.
Med støtte fra Energistyrelsens udviklingsprogram: "Miljø- og arbejdsmiljøvenlige isoleringsmetoder" er der etableret et pilotanlæg på forsøgsgården Koldkærgård under Landskontoret for Planteavl, Landbrugets Rådgivningscenter. Pilotanlægget består af et fiberanlæg samt et måtteanlæg.
På fiberanlægget fremstilles egnede fibre fra hør og hamp. Dette foregår ved en såkaldt "kortfiberproces", hvor fibre fra hør og hamp afkortes til en gennemsnitslængde på 20 mm. Teknikken bygger på anvendelse af rødnede hør- og hampefibre. De fremstillede fibre er velegnede til at forme i måtter ved en særlig luftformingsteknik.
Måtterne fremstilles på måtteanlægget ved en formerproces. Måtterne kan fremstilles i forskellig højde, til forskellig densitet og f.eks. i blanding med cellulosefibre, samt af rene cellulosefibre. Metoden er en tør proces og helt støvfri.
Isoleringsevnen i hørmåtterne er målt til en Lambda-værdi på 0,038.
I projektet indgår ikke støtte til fixering af måtterne.
Såvel hør som hamp kan dyrkes i Danmark, og det er muligt at dyrke afgrøderne økologisk uden større problemer. Isoleringsmåtterne kan dermed udgøre et ægte økologisk isoleringsprodukt.

Formål
Hovedformålet med projektet har været at vise, at det er muligt at fremstille isoleringsmåtter af organiske fibre fra hør og hamp til en højde på f.eks. 100 mm og helt op til 200 mm.
Endvidere at produkterne kan erstatte mineralulds- og glasuldsfibre, der i dag anvendes til isolering samt undersøge produkternes miljømæssige og arbejdsmiljømæssige egenskaber, samt byggetekniske egenskaber. Samtidig er det et mål, at det er muligt at fremstille måtter på basis af økologisk dyrket hør eller hamp.
Delmål har været at etablere pilotanlæg til henholdsvis fremstilling af fibre og forming af måtter. Herunder at vurdere kapacitet, således at metodens anvendelighed i praksis kan vurderes.

Udarbejdet af Bodil Engberg Pallesen, Landskontoret for Planteavl, Landbrugets Rådgivningscenter