Metodeforbedring af papiruldsisolering

Kort resume til brug ved seminar den 6. september 1999 hos Byggecentrum i Middelfart.:
Arrangør: STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT SBI
Projektets titel :METODEFORBEDRING AF PAPIRULDSISOLERING.

Hermed kort beskrivelse af projektets formål:

Forbedring af arbejdsmiljø og kvalitetssikring ved isolering med Papiruld

1. Udvikling af læssemaskine til papiruldsisolering.
2. Fjernbetjening af start/stop og blandefunktion på isoleringsmaskine.
3. Udvikling af vandtåge mod støvgener ved udlægning af isolering.

1. Vi har isoleret med Papiruld i over 11 år, og for nogle år siden, investeret i en af de største isoleringsmaskiner type Krendl # 2000.
Ved en større isoleingsopgave,skal den person, som fylder på maskinen, løfte ca. 30 sække papiruld = 800 - 900 kg i timen. Derfor har vi fremstillet en læsseanordning, som på enkel vis monteres på siden af maskinen. I en vugge, som er skråtstillet, fra maskinens top til ca. 40 cm fra jorden, lægges posen med papiruld. Ved at holde " OP " knappen inde, løftes posen til ca. vandret, hvorved det er let henholdsvis at fastklemme posen bagtil og åbne fortil. Derefter trykkes "OP" til posen hænger lodret over maskinen, og derved langsomt tømmes, efterhånden som indholdet bliver " spist " af maskinen.

2. For at undgå sammenfiltring af isolringsslange og ledninger fra start/stop kontakt og evt. lys, har vi udviklet fjernbetjent start/stop funktion.
Regulering og justering af materiale og luftmængde, foregår på selve isoleringsmaskinen.
Det er nu også muligt at fjernbetjene denne funktion, også under selve udlægningen. Dette giver en mere ensartet isolering. Dvs. isolatøren er nu i stand til pr. fjernbetjening:

  • At starte eller stoppe materialeblander og blæsemotorer.
  • At udlukkende starte blæsemotorerne ( eks.vis. når slangen skal tømmes.).
  • At åbne eller lukke for materialeforbrug.
  • At sætte hastigheden på blæsemotorerne op eller ned.

3. Når hastigheden på isoleringen er stor, vil det uvægeligt afgive en del støv. Dette giver støvgener til isolatør og omgivelser.
Vi har lavet forsøg med vandtåger, lige fra meget forstøvet vandtåge til " havevanding lignende ". Det viser sig faktisk, at det sidste er det bedste, idet papirulden kan optage forholdsvis meget vand. Vandtågen binder støvet, og danner en papmache' skorpe på papirulden.

Koklusion : Læssemaskinen har lettet "påfylderen" for adskillige tunge løft, og gjort det muligt for ham at fortage løbende kvalitetskontrol under isoleringsarbejdet.
Fjernbetjeningen har for "isolatøren" betydet meget hurtigere og mere glidende og ensartet isolering.
Vandtågen har klart dæmpet støvgenerne, og foranlediget bedre arbejdsklima.
Vi er derfor taknemmelige for at få vore ideer afprøvet, og ført ud i livet.

Udarbejdet af tømrermester HENNNG BAADSMAND, Danmarksvej 1 A 8660 Skanderborg. Skanderborg den 30. august 1999.