Sætningsforhold og varmeledningsevne af alternative isoleringsmaterialer - Litteraturstudie

Projektet er udført af Lars Olsen, Dansk Teknologisk Institut, Byggeri med bistand af Dan Brøsted Pedersen, DELTA Akustik & Vibration og Johny Herman Jensen, Dansk Teknologisk Institut, Byggeri.

Formålet med projektet er at præsentere et litteraturstudie over metoder til undersøgelse af sætningsforhold og varmeledningsevne for alternative isoleringsmaterialer. Undersøgelsen er afgrænset til bestemte typer af isoleringsmaterialer.

I projektet gives en kortfattet gennemgang af den væsentligste tilgængelige viden vedrørende sætning for løsfyldsisolering. Rapporten kan betragtes som en del af det nuværende grundlag for at udvikle en prøvningsmetode til bestemmelse af sætning i laboratoriet.

I denne forbindelse undersøges de væsentlige forhold, der har betydning for sætningen, herunder specielt varierende fugtighed og vibrationer. Varierende fugtpåvirkninger har større effekt på cellulosefibres end på mineralulds sætning, omvendt har vibrationspåvirkninger større effekt på mineraluld end på cellulosefibre.

For at opnå prøvningsresultater i laboratoriet, der svarer til langtidssætningen i bygninger, er det nødvendigt at påvirke løsfyldsisolering med både vibrationer og varierende fugtighed.

Fremsatte teorier for f.eks. vibrationernes betydning for sætningen er ikke eftervist kvantitativt i tilstrækkeligt omfang,

Der er ikke fundet data, som kunne påvise en sammenhæng i bygninger mellem vibrationer og sætning, idet der tilsyneladende ikke i nogen bygning er målt både vibrationer og sætning. I adskillige laboratorieopstillinger er der dog dokumenteret en sådan sammenhæng.

Som et led i udviklingen af en prøvningsmetode med god reproducerbarhed er det nødvendigt at udføre mere grundige vibrationsanalyser end ved de hidtil gennemførte udviklingsforløb for eksisterende udenlandske metoder.

I rapporten gives også en gennemgang af varmeledningsevnen for forskellige alternative isoleringsmaterialer. I denne sammenhæng er der set på følgende isoleringmaterialer: Cellulosefibre, hørfibre, fåreuld, bomuld, træfiberplader, kokosfibre, polyesterfibre, kork, jute og Perlite

Der er behov for yderligere målinger af varmeledningsevner for en række af de produkter, der er medtaget i undersøgelsen. Specielt er varmeledningsevners sammenhæng med densitet og fugtforhold samt materialernes homogenitet vigtige parametre at undersøge yderligere.